2014 1. Dönem AÖL Biyoloji 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 1. Dönem AÖL Biyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 2.

I. Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.
II. Karbondioksit karbon içerdiği için organik bileşiktir.
Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

I. Isıtma
II. Tuz derişimi
III. Yüksek basınç
Yukarıda verilenlerden hangileri proteinlerin yapısını bozarak denatürasyona sebep olur?

 
 
 
 
Soru 8.

Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi mide hücreleri tarafından üretilen pepsinojen enzimi için aktivatör bir maddedir?

 
 
 
 
Soru 10.

Vitaminler için aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerdendir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi hem DNA’da hem de RNA’da bulunan bir moleküldür?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıda DNA molekülündeki organik bazlarla ilgili verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 14.

ADP’den bir fosfat molekülü ayrıldığında oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir bitki hücresi hipertonik çözelti içinde bekletilirse, aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 
 
 
 
Soru 17.

Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi zarla çevrili olmayan bir organeldir?

 
 
 
 
Soru 19.

Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA’nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x