2014 1. Dönem AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 1. Dönem AÖL Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Alman İngiliz rekabeti• İtalya’nın, Akdeniz çevresini ele geçirmek istemesi• Japonya’nın, Uzakdoğu’daki Alman sömürgelerine göz dikmesi• Almanya ve İtalya’nın siyasi birliğini kurmasıyla Avrupa’da güçler dengesinin bozulmasıVerilenler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin nedenleri arasındadır?

 
 
 
 
Soru 2.

“Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa devletlerinin Amerika kıtasında yeniden sömürgecilik hareketlerine girişmelerine ve kendi sistemlerini kıtanın herhangi bir yerinde uygulamak için yapacakları girişimlere izin veremez.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalarda yer alan ortak yaptırımlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Ölümünden sonra Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aziz ilan edilen Rusya İmparatorluğu’nun son çarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Rusya’daki Türklerin, Rusların uyguladığı baskıyı dünya kamuoyuna duyurmak için 20 . yüzyılın ilk çeyreğinde kurdukları cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

San Remo Konferansı’nda Fransa’nın payına düşen bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki kanallardan hangisinin açılması, İngiltere’nin Uzak Doğu sömürgelerine ulaşmasını kolaylaştırmıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Atatürk Döneminde yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin ilk başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

1921 yılında “Tüberküloz”a karşı ilk etkili silah olan BCG aşısını bulan bilim adamlarının isimleri, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

II. Dünya Savaşı’nda Almanlar, aşağıdaki ülkelerden hangisini işgal edememişlerdir?

 
 
 
 
Soru 11.

İtalya,
II. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında Kuzey Afrika’da, aşağıdaki hangi ülke ile savaşmıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

“Normandiya Çıkartması, İkinci Dünya Savaşı’nda müttefik devletlerin 5 Haziran 1944’te, _________ Normandiya kıyılarında düzenledikleri bir çıkartma harekâtıdır.”Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 13.

19 – 30 Ekim 1943 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Cordell Hull, İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Anthony Eden ve Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Vyacheslav Molotov arasında gerçekleşen konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

11 Kasım 1942 tarih ve 4305 sayılı kanunla çıkarılan ve dönemin hükûmetinin de “olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek” amacıyla yaptıklarını belirttiği servet vergisinin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

II. Dünya Savaşı sonrası SSCB’nin, Boğazlarla ilgili isteklerde bulunması, Türkiye’yi dış politikada, aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlaştırmıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

SSCB, komünist rejimi benimseyen devletlerle, aşağıdaki ittifaklardan hangisini kurmuştur?

 
 
 
 
Soru 17.

Amerikalı bilim insanları tarafından yapılan ilk bilgisayarın adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

• Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şiir ekolüne bağlı olan şair ve yazarlar topluluğudur.• Topluluk, ilk şiirlerini “Çınaraltı” dergisinde, Garip akımına karşı bir duruş sergileyerek yayınlamıştır.• Akımın ortak ilkeleri arasında; sanatçı bağımsızlığı, yaşayan dil ve millî sanat vardır.• Bu edebiyat grubunun önde gelen şair ve yazarları içerisinde; Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Munis Faik Ozansoy, Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya, Tarık Buğra, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Sabahattin Engin, Sevinç Çokum, Yusuf Mardin, Ömer Atilla, Hilmi Ziya Ülken, Talat Sait Halman, Coşkun Ertepınar, İbrahim Minnetoğlu, Ayla Oral, Bahattin Karakoç sayılabilir. Hakkında bilgi verilen edebiyat grubu, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisiyle; Türk lirasının değeri % 50 düşürülerek (1$ =280 kuruş) ithalat kolaylaştırılmış, bankaların altın satın almalarına izin verilmiş ve “Devletçi” ekonomiden “Liberal Serbest Pazar” ekonomisine geçiş yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Bilim dünyası, DNA’nın yapısını hangi yıl çözmüştür?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x