2014 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve dilediğini yapabilmesidir. • Bir şeyi yapmaya, bir şeye sahip olmaya, devletten ya da diğer kişilerden bir şeyi istemeye yetkili olmak demektir. • Hiçbir ayrım gözetilmeksizin kişilerin eşit muamele görmesidir.
Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

I – Doğal haklar anlayışı II – Otokratik devlet anlayışı III – Hümanizm düşüncesi IV – Kuvvetler ayrılığı prensibi
Yukarıdaki düşüncelerden hangileri insan haklarının gelişmesinde etkili olmuştur?

 
 
 
 
Soru 3.

Pozitif hukuk normları, genel ve soyut olandan özel ve somut olana doğru bir hiyerarşik sıra izler. Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun şekilde sıralama yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

“Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.” Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarındandır?

 
 
 
 
Soru 5.

“Birlikte yaşamak üzere yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasi açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlıktır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın temel gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Akla, eleştiri ve sorgulamaya dayalı yeni bir insan, devlet, din ve evren anlayışı ortaya koyma çabasıdır.” Yeniden doğuş anlamına gelen bu kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Liberal devlet anlayışının öncüsü sayılır. Doğal hukuk kavramını ortaya atmıştır. Ona göre devlet, insanlar arasında doğal olarak var olan hukuk sistemini korumak için vardır. Fakat hukukun sınırı devlette bitmez, devletler arası geçerliliğe sahiptir.” Bu görüşleriyle uluslararası hukukun mimarı sayılan (1583 – 1645) yılları arasında yaşamış düşünür hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Ülkemizde uygulanan seçim sisteminde ülke barajı kaçtır?

 
 
 
 
Soru 10.

1982 Anayasası’na göre Türk vatandaşları genel seçimlerde kaç yaşından itibaren oy kullanabilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi hukukun üstünlüğü ilkesinin gereklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Milli Egemenlik ilkesi ilk önce hangi T.C. Anayasası’nda yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Birleşmiş Milletler Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

 
 
 
 
Soru 14.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 15.

1921’de kurulan ve özellikle düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün sağlanması için çaba harcayan uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gelişip güçlenmesine engel olur?

 
 
 
 
Soru 17.

“Oguste Comte, insanlığın gelişimi açısından üç evreden bahseder.” Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Ülkede yaşayan halkın eşit olması, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmaması öncelikle Atatürk inkılabının hangi ilkesiyle ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen, sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...