2014 1. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 1. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Evrende kendi varlığını, insanlığını, değerlerini yaratan tek varlığın insan olduğunu, insanın bunu gerçekleştirirken özgür olması gerektiğini savunan filozof hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel sorularından değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

“Ona göre ahlaki eylemin amacı mutluluk, kaynağı ise bilgidir. Ahlaki eylemin kaynağı bilgi olduğundan, ahlaki kararlar bireyin duygularına ve isteklerine göre verilmez. Herkes için aynı olan objektif değerler vardır. İnsan eylemlerini bu değerlere uydurmalıdır.”
Yukarıdaki görüşler hangi filozofa aittir?

 
 
 
 
Soru 5.

Ahlak yargılarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 6.

• Bir koşula, özellikle de çıkar ve beklenti koşuluna bağlanan buyruk ahlaki değildir.• Bir eylemin ahlaki değeri, sonucuyla değil eyleme karar verdiren ilkeyle ölçülür.• İyi niyete dayanan ve ödev duygusundan kaynaklanan her eylem, sonucu ne olursa olsun ahlakidir.
Yukarıdaki görüşler hangi düşünüre aittir?

 
 
 
 
Soru 7.

• Var olan her şey Tanrı’dan çıkmıştır. Bu yaradılış Tanrı’nın sevgisinin sonucudur.• İnsan evreni tanıyıp nefsini arındırarak Tanrı’ya ulaşmaya çalışır. Bu aşamalardan geçen insan kamil insandır.• Kamil insan, Hakk ile halkı bir ve aynı şeyler olarak görür.
Yukarıdaki görüşler hangi düşünüre aittir?

 
 
 
 
Soru 8.

Devlet, siyasal kurumlar, devlet yönetimi vb. konuları inceleyen bilim dalı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

“Yapılan eylemin yasaya ya da hukuka uygun olmasıdır.” Tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularından değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

İktidarın kaynağında geleneksel otorite, karizmatik otorite ve demokratik otorite olmak üzere üç otorite türü olduğunu savunan düşünür hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

I. Düşünce özgürlüğü
II. Çoğulculuk
III. Siyasal katılım
Yukarıda verilenlerden hangileri sivil toplumu oluşturan ögelerdendir?

 
 
 
 
Soru 13.

“İdeal bir düzen yoktur, olmamalı da. Çünkü, bu tür ideal sistemler bireyselliği, yaratıcılığı, dolayısıyla özgürlüğü yok ederler. Bütün kötülükler ise insanların özgür olmamalarından kaynaklanır.” Hangisi yukarıda açıklaması verilen ve Nihilizm olarak adlandırılan yaklaşımın temsilcilerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi korku ütopyalarına örnek olarak verilebilir?

 
 
 
 
Soru 15.

“İnsanın kendi çevresi ile kurduğu ilişkiyi estetik bir ifadeyle sunması demektir.” Tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Ona göre sanatçı, gerçek olmayan, bütünüyle idealar dünyasının bir takliti, bir yansıması olan bu dünyayı eserlerinde tasvir etmektedir. Bu nedenle sanatçının yaptığı taklidin taklidinden başka bir şey değildir.” Hangisi yukarıda açıklaması verilen sanat anlayışının temsilcilerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Tanrı’nın kendi varlığını ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak peygamberler aracılığıyla insanlara duyurmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Tanrı ile evreni bir ve aynı şey olarak gören düşünce biçimi hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Thomas Huxley’e göre; Tanrı, salt varlık, varlığın anlamı gibi metafizik kavramların bilgisi bilinemez. T. Huxley bu görüşleriyle Tanrı’nın varlığı konusunda hangi yaklaşımı savunmaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x