2014 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Temel İslam bilimlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Kendine özgü metotlarla, Kur’an ve sünnetten çıkardığı hükümleri düzenleyen ve inceleyen, bunu yaparken de kural koyucunun amacını belirlemeye çalışan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisinin İslam açısından diğer dinleri öğrenmenin faydalarından biri olduğu söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

 
 
 
 
Soru 5.

• Kutsal bir hikâye anlatılır.• Konusu gerçek olaylardan alınmıştır.• Meydana gelen hadiseler insanların anlayabileceği mecazi dille ve sembollerle anlatılır.Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 6.

İlahi dinlerdeki vahiy geleneği hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

• M.Ö. 15. yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır.• “Öte tarafın insanları” anlamına gelmektedir.Bununla Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından gelen göçmenler kastedilmiştir. Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk tarafından Yahudilere verilen bu ad aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

“İsrail” aşağıdaki peygamberlerden hangisinin lakabıdır?

 
 
 
 
Soru 9.

• Firavunun sarayında büyüdü.• İsrailli birine destek olmak isterken yanlışlıkla bir Mısırlı’nın ölümüne sebep oldu.• Mısır’ı terkedip Medyen’e gitti ve orada Hz. Şuayb’ın kızıyla evlendi.
Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

 
 
 
 
Soru 10.

Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüs’ü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi hem Hristiyanlığın hem de Yahidiliğin ortak özelliklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 12.

I- Hz. İsa’nın Yahudi soyundan gelmesiII- Hz. İsa’ya ilk inananların Yahudi olmasıIII- Yahudilerin seçilmişliğinin, işledikleri günahlar sebebiyle Hristiyanlara geçtiğine inanılması
Yukarıdakilerden hangileri Hristiyanlara göre Yahudiliğin önemini açıklar?

 
 
 
 
Soru 13.

Hristiyanlıkta hayatını dinî hizmetlere adamayı kabul eden kimselere, yapılan bir ayinle bazı unvanlar verilir. Bu ünvan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hristiyanların Yahudilere
II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan
II. Vatikan Konsülüne kadar tarih boyunca baskı uygulamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Hristiyanlıkta vaftiz edilen kişinin kutsanmış bir yağla, vücudun çeşitli yerlerinin yağlanması şeklinde yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık tarihinde önemli olan ilk dört konsülden biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özellikleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin sözlük anlamlarından biridir?

 
 
 
 
Soru 19.

Cahiliye döneminde putları reddederek tek ilah fikrini benimseyenlere ne ad verilirdi?

 
 
 
 
Soru 20.

Peygamberimiz Hira mağrasında ilk vahy’i aldığında başından geçenleri eşi Hz. Hatice’ye anlatınca o, Peygamberimizi teselli ederek kimin yanına götürmüştür?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x