2014 1. Dönem AÖL Psikoloji 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 1. Dönem AÖL Psikoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Jean Piaget’in Bilgi İşlemleme Kuramı’na göre; çocuğun sayısal ilişkileri kavrama, adalet ve eşitlik kavramlarını anlama gibi soyut düşünebildiği zihinsel gelişim dönemi hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki davranışların hangisinde zekâ en az etkilidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Doğduğunda zekâ bakımından eşit özelliklere sahip eşit ikizlerden birine, diğerine göre daha iyi eğitim verilmiş ve sonuçta iyi eğitim alan ikizin zekâ düzeyinin diğerine göre daha yükseldiği görülmüştür. Bu durum zekâ gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu göstermektedir?

 
 
 
 
Soru 4.

• Geçerliliği yüksek olmalı• Güvenilirliği yüksek olmalı• Yönergesine göre uygulanmalı• Kültürel standardizasyonu yapılmış olmalı
Yukarıda verilenler hangisinin özellikleridir?

 
 
 
 
Soru 5.

Zekâ yaşı, takvim yaşından büyük olan bir insanın zekâ durumu için hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Özel yetenekler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

İnsanın yaradılışına bağlı olan, doğuştan getirdiği fizyolojik kaynaklı tutumlarıdır. İnsanın duygusal ve devinimsel özelliklerinin bütününü oluşturur. Kişiliğin kalıtsal biyolojik yanıdır.
Yukarıda açıklanan kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi, Hümanistik ve Varoluşçu Kuramların temsilcilerindendir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin ölçülmesinde kullanılan projektif testlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

“Kişinin yaşama uyumda başarılı olması, yaşama isteği duyması, dilek ve isteklerini toplumla uzlaşacak biçimde karşılayabilme hâli” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Zihne takılan bir sorun nedeniyle kararsızlık içinde olmak, hangi tür engele örnek olur?

 
 
 
 
Soru 12.

Ameliyat olması gereken bir hastanın hem ağrı çekmek istememesi, hem de ameliyat olmaktan kaçınması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stres nedenlerindendir?

 
 
 
 
Soru 14.

Amirine kızan memurun çocuklarını azarlayarak öfkesini çocuklarına yöneltmesi, psikolojik savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisinin, stresle baş etmede olumlu etkileri olur?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi nevrotik bozuklukların özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bedensel bozuklukları taklit eden psikolojik kökenli bozukluklar hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi psikotik bozukluk tiplerindendir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin inceleme konularındandır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi, demokratik liderin özelliklerindendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x