2014 1. Dönem AÖL Tarih 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 1. Dönem AÖL Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdaki devletlerden hangisi, X
IV. yüzyıl başında Anadolu’daki mevcut siyasi yapı içerisinde yer almaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Osmanlı Devleti’ne katılan ilk Türk beyliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi, Osman Bey Döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması yönündeki çalışmalar, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yoğunlaşmıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Haçlılar, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda Türkleri, Balkanlardan atma ümitlerini kesin olarak kaybetmişlerdir?

 
 
 
 
Soru 6.

Osmanlı Devleti’nin Fatih Döneminde, aşağıdaki devletlerden hangisiyle bir ilişkisi olmamıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Osmanlılar, hangi padişahları döneminde İstanbul’u kuşatmaya başlamışlardır?

 
 
 
 
Soru 8.

Kanuni Döneminde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinde, Akdeniz’de üstünlük kurma amacı güdüldüğü söylenemez?

 
 
 
 
Soru 9.

Coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlı Devleti’ni ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Avrupa’daki Protestanlar, aşağıdakilerden hangisi ile inanç serbestliği kazanmışlardır?

 
 
 
 
Soru 11.

Osmanlı Devleti’ne karşı kurulan Kutsal İttifak, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda oluşturulmuştur?

 
 
 
 
Soru 12.

Balkanlar, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sonucunda Rus tehlikesine karşı açık bir duruma gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Girit fatihi olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde sadrazamlık yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

Yeniçerilerin isyanı sonucu tahttan indirilerek öldürülen Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“1639 Kasrı Şirin Antlaşması” denilince ilk akla gelen, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

II. Mahmut, hangi olay karşısında Ruslarla, Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalamıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Hareket Ordusu’nun, 1909 yılının Nisan ayında Selanik’ten İstanbul’a gelmesinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlılar, kutsal yerleri kurtarmak amacıyla İngilizlerle, aşağıdaki cephelerin hangisinde savaşmışlardır?

 
 
 
 
Soru 19.

19 . yüzyılın sonlarına doğru Mısır’a sömürgecilik amacıyla yerleşen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Fransız Ordularının, Napolyon Savaşları sonunda Koalisyon Orduları tarafından tümüyle yenilgiye uğratılmasının ardından, Avrupa’daki sınırları ve güçler dengesini yeniden belirlemeye yönelik kararlar almak üzere toplanmış olan kongre, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x