2014 2. Dönem AÖL Biyoloji 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Biyoloji 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi bilim adamında bulunması gereken özelliklerden değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bilimsel bir problem için önerilen geçici çözüm yoluna ne denir?

 
 
 
 
Soru 3.

1800’lü yıllarda yaptığı çalışmalarla, mikroskobik canlıların fermantasyona neden olduğunu ve kuduz aşısını bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Hücrenin yapı, görev ve çoğalma ile ilgili özelliklerini inceleyen bilim dalına ne denir?

 
 
 
 
Soru 5.

I. Tıp
II. Ekoloji
III. Jeoloji Verilenlerden hangileri biyolojinin uygulama alanlarındandır?

 
 
 
 
Soru 6.

Herhangi bir canlıdan alınan dokunun uygun ortamda saklanması ve bu ortamlarda büyüme yeteneğini kazanmasını sağlayan tekniğe ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi canlıları etkileyen canlı (biyotik) etmenlerdendir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde büyük çoğunlukla ototrof beslenme görülür?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir arada yaşayan canlılardan bir tanesi zarar görürken, diğer canlı bu ortaklıktan yarar görüyorsa, bu birlikteliğe ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 10.

I. Çekirge
II. Kurbağa
III. Balina
IV. Bitki Verilen canlılardan bir besin zinciri oluşturmak istersek, kaç numaralı canlı bu besin zincirinin dışında kalır?

 
 
 
 
Soru 11.

I. Canlılar oksijeni, organik maddelerin parçalanmasında kullanır.
II. Yanma olayı için oksijen gereklidir. Oksijenle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyonu ifade eder?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir popülasyonun yaş dağılımına bakıldığında, genç bireylerin fazla olduğu tespit ediliyor. Bu popülasyon için ne söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Kara komünitelerinde bitki türleri baskındır.
II. Su komünitelerinde balık türleri baskındır.
Yukarıda komünitelerle ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Tarımsal aktiviteler sonucu, sulara bol miktarda azot ve fosfor bileşiklerinin karışmasından dolayı ortamda aşırı bitki üremesine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Yeşil alanların tahrip edilmesi ve fosil yakıtların aşırı tüketimi sonucu atmosferde aşağıda verilenlerden hangisinin oranı giderek artmaktadır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olabilen etmenlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun önlenmesi için alınması gereken tedbirlerle ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Beyine iletilmeksizin bir impulsa karşı verilen yanıta ne denir?

 
 
 
 
Soru 20.

“Canlı kendiliğinden var olabilir, yani cansız maddelerden kendiliğinden meydana gelebilir.”
Yukarıda verilen bilgi, hayatın başlangıcı ile ilgili hangi görüşe aittir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x