2014 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Din, mezhep, etnik köken, asalet, servet, makam vb. gözetilmeksizin kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesidir.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan ve
III. kuşak haklar olarak ifade edilen haklardandır?

 
 
 
 
Soru 3.

“Pozitif hukuk normları, en üstte genel ve soyut olandan başlayarak özel ve somut olana doğru bir hiyerarşik sıra izler.” Bu hiyerarşik sıralamaya göre hukuk kurallarının en üst basamağında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 
 
 
 
Soru 4.

“Adalet; hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk olarak tanımlanmaktadır.” Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun değerlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Laik dünya görüşünü temele alan bir siyaset anlayışını ortaya çıkartan ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Vatandaşlarının sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi devlet sistemimize hangi T.C. Anayasası ile gelmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Demokrasi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 9.

“Rönesans” kavramının kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

T.C. Devleti’nde uygulanmakta olan seçim sisteminde ülke barajı yüzde kaçtır?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

T.C. Devleti’nde yasaların Anayasa’ya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi T.C. Anayasası ile getirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkarılan kanunlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 
 
 
 
Soru 15.

• 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından kabul edilmiştir.• İnsan haklarını evrensel düzeyde ele alan ilk uluslararası belgedir.• Yalnızca kişisel ve siyasal hakları içermekle kalmamış, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara da yer verilmiştir.
Yukarıda açıklanan bildirge aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi insan hakları ihlallerinin önlenmesinde uluslararası koruma organlarının işlevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Oguste Comte insanlığın gelişimi açısından üç evreden bahseder. Aşağıdakilerden hangisi bu evrelerden değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

“Devletin dini İslamdır.” ibaresinin 1924 Anayasası’ndan çıkartılması aşağıdakilerden hangisini sağlamak amacıyla yapılmıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...