2014 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Dil ve Anlatım 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Sempozyumda dinleyiciler tarafından beklenen bilgi, belge ve önerilerin açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Gazetelerin ilk sayfasının birinci sütununda yayımlanan, günlük olaylarla ilgili görüş belirten yazılara ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi münazara başkanının görevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

“Makalede temel öge (…)” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Yazar, düşünür ve sanatçıların veya alanında uzman kişilerin bilgi vermek, bir konuyu açıklamak, öğretmek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarda kullanılan “bibliyografya” teriminin karşılığıdır?

 
 
 
 
Soru 7.

Bilimsel yazılarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmaz?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü anlatım türlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Bilimsel yazıların aşağıda verilen özelliklerinden hangisi makaleye göre farklılık gösterir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi konferans sırasında dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Konferansta amaç dinleyicileri (…)” cümlesi aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

 
 
 
 
Soru 12.

İbrahim Şinasi ve Agâh Efendi tarafından 1860 yılında çıkarılan ilk özel gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerin hangisinde toplantılarda konuşulanların bir tutanakla tespit edilmesi zorunludur?

 
 
 
 
Soru 14.

Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantılara ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak yaptıkları tartışmalara ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Toplum mu sanatkârı yetiştirir, sanatkâr mı toplumu yetiştirir?” konusu aşağıdaki toplantı türlerinin hangisiyle tartışılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserlerin arkasında yer alan alfabetik listeye ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Bilimsel yazılarda metnin tamamında anlatılanların küçültülerek bir paragraf hâline getirilip verildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinler arasında yer almaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x