2014 2. Dönem AÖL Din Kültürü 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Din Kültürü 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“İyi – kötü” kavramları hangi tür değerleri ifade eder?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Musa’ya indirilen “on emir”den biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Hz. Aişe’ye Peygamberimizin ahlakı sorulduğunda nasıl cevap vermiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

İnsanın kişilik gelişiminde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Kişinin kendine özgü, az veya çok her zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıkları olarak tarif edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

• “… :Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk, büyük bir zulumdür, …!” • “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah , kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”
Yukarıdaki ayetlerde oğluna öğütler veren peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi toplumu bir arada tutan değerlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Laiklik ilkesi ilk olarak hangi tarihte Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına girmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Ulaşılmak istenen ortak amaç, ideal ve mefküre anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten sonra oradaki farklı inanç gruplarıyla temel insan haklarını güvence altına alan bir antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Hoca Ahmet Yesevî’nin söylemiş olduğu sözlerinden oluşan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği beş temel esastan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Laiklik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Gök Tanrı inancının temel özellikleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman Türk Devletidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam anlayışında etkili olan bir şahsiyet değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi Mezhebi’nin yaygın olduğu ülkelerden biridir?

 
 
 
 
Soru 18.

• 874 yılında Basrada doğmuş, 936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. • Kırk yaşına kadar Mu’tezile Mezhebi’nin tesirinde kalmış daha sonra ayrılarak bir İkikadî Mezhep kurmuştur. • Makalâtûl İslamiyyîn, el ibâne an Usali’d Diyane başlıca eserleridir. Hakkında bilgi verilen alim kimdir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Ahi Evran’a ait bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi medreselerde okutulan bir ilim değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...