2014 2. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bütünsel olarak evrenin kendisini, insanın eylemlerini ve yaşamın anlamını kavrayabilmek için gereksinim duyulan bilgi çeşidi öncelikle hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgiye örnek olmaz?

 
 
 
 
Soru 3.

Felsefe ve sanatın bazı bakımlardan benzerlikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biridir?

 
 
 
 
Soru 4.

– “Olguya dayanan bilgi doğru bilgidir.”- “ Sezgiye dayanan bilgi doğru bilgidir.”
Yukarıda verilenler öncelikle aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş yanıtlardandır?

 
 
 
 
Soru 5.

İnsan zihninin kesin bilgiye ulaşamayacağını gerçeğin özünü bilemeyeceğini, bunun için herhangi bir konuda özellikle ana madde, tanrı, ruh gibi konularda olumlu yada olumsuz yargıda bulunmanın yersiz olduğunu ileri süren öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Bilgimizin kaynağında, yalnızca deneyin bulunduğunu söyleyen düşünce akımı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Fenomenoloji”nin kelime anlamı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Felsefe, doğruluğu test edilemeyen görüşler öne sürmemelidir. Felsefenin görevi dildeki kavramları çözümlemektir. Çünkü, doğru bilgi ancak böyle elde edilebilir.”
Yukarıdaki görüşü savunan düşünce akımı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

A. Comte’un üç hâl yasasına göre, insan düşüncesi üç evreden geçerek ilerler. Aşağıdakilerin hangisinde bu evrelerin tarihsel süreci doğru sıralamayla verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

İbni Sinâ öncelikle hangi alanda verimli olmuş bir bilgindir?

 
 
 
 
Soru 11.

Olguların saptanması → Gözlem → Hipotez → _________ → Kuram → Yasa
Yukarıdaki noktalı yere hangisi getirilirse bilimsel yöntemin aşamaları doğru bir şekilde sıralanmış olur?

 
 
 
 
Soru 12.

Bilim, bilim insanları topluluğunun bir etkinliğidir. Bilim o dönemin değerlerinden, inançlarından bağımsız değildir. Bilim adamları topluluğu da o toplum içinde yaşamaktadır, toplumdaki inanç, değer ve kültürel değişimler onları da etkilemektedir.
Yukarıdaki görüşleri savunan yaklaşım hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi “Mantıkçı pozitivizm” yaklaşımının bilim konusundaki görüşlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

“Bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan bilim insanının inançlarından, kişisel kanaatlerinden, dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir.” Bu açıklama bilimsel bilginin öncelikle hangi özelliği ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Olgular arası ilişkilerden ya da bilimsel açıklamalardan yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirmedir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Varlığın temel özelliklerini konu alan, somut varlığı araştırmak yerine varlığı soyut bir biçimde araştıran, varlığın var olmak bakımından ne olduğunu araştıran felsefe dalı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Metafiziğin varlıkla ilgili temel sorularındandır?

 
 
 
 
Soru 18.

• Nesneler dünyasındaki varlıklar, gerçekte var değildir. • Gerçekte var olan varlıklar idealardır. • Nesneler dünyasındaki varlıklar ise, ideaların görünüşleridir.
Yukarıdaki düşünceleri savunan filozof hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Ruh
II. Madde
III. Ateş
IV. Hava Rene Descartes’e göre birbirinden özce farklı iki töz vardır. Onun öne sürdüğü bu iki töz yukarıda verilenlerden hangileridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x