2014 2. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Ahlak felsefesinin aşağıdaki temel kavramlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

İnsanın, ahlaksal eylemde bulunurken özgür olduğu düşüncesini bazı kanıtlar ileri sürerek savunmaya çalışan görüş, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak yargılarının özelliklerinden zdeğildir?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Bencilik
II. Sezgicilik
III. Anarşizm Verilenlerden hangisi ya da hangileri evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden yaklaşımlardandır?

 
 
 
 
Soru 5.

H. Bergson’a göre neyin iyi neyin kötü olduğu aşağıdakilerden hangisiyle kavranabilir?

 
 
 
 
Soru 6.

“Muhtaç olan birine, içimizdeki acıma hissinden ya da dinî bir çıkar duygusuyla yardım edersek ahlaki davranmış olmayabiliriz. Çünkü bir koşula bağlanan buyruk ahlaki sayılmaz. Bir eylemin ahlaki değeri sonucuyla değil; iyi niyet ve ödev duygusundan kaynaklanan ilkeyle ölçülür.” düşüncesini savunan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi, evrensel ahlak yasasını tasavvuf düşüncesiyle temellendiren düşünürlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Kamuda ya da kamu emrinde çalışan ve hiyerarşik (aşamalı) bir düzen içinde örgütlenmiş memurlar topluluğudur. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 9.

Geleneksel otorite, karizmatik otorite ve demokratik otorite olmak üzere üç otorite türü olduğunu öne süren Max Weber’e göre, demokratik otoritenin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Kişisel haklar: Bireyi topluma özellikle devlete karşı koruyan haklardır. Bunlara koruyucu haklar da denir. Aşağıdakilerden hangisi kişisel (koruyucu) haklardandır?

 
 
 
 
Soru 11.

“Bazı filozoflar, bürokrasinin kendisinin egemenlik sistemine dönüştüğünü ileri sürmüşlerdir. Bunlara göre bürokrasi, devletin işleyişinde kullanılan bir araç olmaktan çıkmış, egemenliği elinde bulunduran güç hâline gelmiştir.” Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olduğu öne sürülerek eleştirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin olabileceğini reddeden yaklaşımlardandır?

 
 
 
 
Soru 13.

Kutadgu Bilig adlı eseriyle ün kazanan ve bu eserde devletin ideal bir devlet olabilmesi için akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerektiğini öne süren düşünür hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel kavramlarındandır?

 
 
 
 
Soru 15.

Sanatı “yaratma” olarak kabul eden yaklaşım aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur?

 
 
 
 
Soru 16.

“Gerçek estetik yargıların duyusal olmaktan çıkıp düşünsel düzeye çıktığını, kişisel olmaktan çıkıp zorunlu ve genel geçer hâle geldiğini” ileri süren I. Kant, bu görüşleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargıya örnek olur?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu konusunda birşey bilinemeyeceğini öne süren yaklaşım hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Tanrı’nın evrenden ayrı bir varlığı yoktur. Tanrı, evrenin kendisidir. Evrende var olan her şey, aslında bir bütün olarak Tanrı’yı oluşturur. Tanrı, nesnelerin dışında değil içindedir.
Yukarıdaki görüşlerle aşağıdakilerden hangisi savunulmaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x