2014 2. Dönem AÖL Fıkıh 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“İnsanın Rabbine, kendisine ve diğer insanlara karşı sorumluluğunu bilmesidir.”
Yukarıdaki ifade fıkhın hangi yönünü açıklamaktadır?

 
 
 
 
Soru 2.

Şerî bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi hüküm bildirir?

 
 
 
 
Soru 4.

Fıkıh ilminin en az ilişkili olduğu bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Oruç ibadetinin başlangıç ve bitiş zamanını belirlemek isteyen bir fakihin hangi ilimlerden öncelikle yararlanması gerekir?

 
 
 
 
Soru 6.

I- Hicri 150-204 yılları arasında yaşamıştır. II- Ahmed b. Hanbel talebelerinden biridir. III- Irak’taki görüşlerini Mısır’a geldikten sonra değiştirmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen mezhep imamı kimdir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki alimlerden hangileri Hanbeli mezhebini benimsemişlerdir?

 
 
 
 
Soru 8.

• Ehli beyt yoluyla rivayet edilen hadislere öncelik verilir.• Abdestde ayaklar mesh edilir.• Ehli kitap kadınlarıyla evlenilmez.
Yukarıda özellikleri verilen fıkhı mezhep hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

İnsanların mezheplere bağlandığı ve ictihadın terkedildiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Mecelle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdaki durumların hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

 
 
 
 
Soru 13.

Şarabın “haram” kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içeceklerde haram kabul edilmiştir. Bu fıkhı hüküm aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 14.

“Fıkhi kaynaklarda bu konuyla ilgili herhangi bir yasak göremiyorum” diyen kişi hangi kuralı dile getirmektedir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi icmanın gerçekleşmesinin şartlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerin hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin öğrencisi değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi içtihat yapmayı gerektiren sebepler arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi “sahabe” içtihadına örnektir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi sahabe dönemi muçtehitleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x