2014 2. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Karşılaştırmalı dinler tarihi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi dinin kaynağı hakkında evrimci görüşe karşı çıkıp, monoteist (tek tanrıcı) görüşü savunan bir bilim adamıdır?

 
 
 
 
Soru 3.

İbranî terimi aşağıdaki dinlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

 
 
 
 
Soru 4.

• M.Ö 15. Yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır. • “Öte tarafın insanları” anlamına gelmektedir. • Bununla da Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından Filistine göçenler kasdetilmiştir. Hakkında bilgi verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

325 yılında İmparator Konstantin’in emriyle toplanan Konsilde, İsa’nın tanrı olduğu tartışılarak kabul edilmiştir. Bu konsil aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Yahudilikte “Arz-ı Mevud”un anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Hristiyanlığın ortaya çıktığı miladi yılın başlarında Filistin’de hangi din mensupları yaşıyordu?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki peygamberlerden hangisini İslamiyet, Hristiyanlık ve Yahudilik peygamber olarak kabul etmektedir?

 
 
 
 
Soru 9.

I- Tarsusta doğdu ve Yahudi inançlarına göre yetişti. II- Katı bir İsa düşmanı iken Hz. İsa çarmıha gerildikten sonra yaptıklarından pişman olup İsa’nın en büyük savunucularından oldu. III- Hz. İsa’nın getirdiği inancın yayılması için Havari Barnaba’yla Anadolu, Kıbrıs ve Antakya’ya seyahatler yaptı. Yukarda hakkında bilgi verilen kişi kimdir?

 
 
 
 
Soru 10.

Hristiyanlıkta aşağıdaki sakramentlerden hangisi Katolik, Ortadoks ve Protestan mezhepleri tarafından kabul edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 11.

• 16. yüzyılda katolikliğin uygulamalarına tepki göstermesiyle tanınmış bir Alman din adamıdır. • Katolik Kilisesi’nin cezalandırıcı tanrı anlayışını eleştirmiş, tanrının rahmet anlayışının gözardı edildiğini ifade etmiştir. • Papanın yanılmazlığını, kutsal kitap ve ibadet dilinin Latince olmasını eleştirmiştir. Hakkında bilgi verilen din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inançlarından olan “Vaftiz”i ifade eder?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’e ait bir özelliktir?

 
 
 
 
Soru 15.

Yogo ve meditasyon aşağıdaki dinlerden hangisinde önemli bir kavramdır?

 
 
 
 
Soru 16.

Hinduizm’de doğum-ölüm girdabı ve bu sürecin sebeb olduğu her türlü acı ve kederden kurtulup mutlak aydınlanmaya kavuşmak anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Budizm’deki “sekiz dilimli yol”dan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi Tanrının tek, ebedî, görünmez, sözle anlatılmaz, her yerde hazır ve nazır olduğunu ifade etmektedir?

 
 
 
 
Soru 19.

Şintoizm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Zerdüştlük dini aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...