2014 2. Dönem AÖL Sanat Tarihi 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Sanat Tarihi 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

İlk Türkler, aşağıdaki sanat dallarının hangisiyle ilgilenmemişlerdir?

 
 
 
 
Soru 2.

Kâbe yapısı için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Büyük kentlerde inşa edilen Emevi camilerinde, aşağıdaki plan çeşitlerinden hangisi kullanılmıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

Emevilerin, “Çok Üniteli Saraylar” plan türünde inşa ettikleri “Hırbet’ül Mefcer Sarayı”, günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde bulunmaktadır?

 
 
 
 
Soru 5.

• Abbasi Halifesi Mutasım için yapılan türbe, İslam dünyasının bilinen en eski türbesidir. • Samarra şehrinde bulunan türbenin 12 kapısı vardır. Hakkında kısa bilgi verilen türbe, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Memlûklerin en önemli mimari yapıları, aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

 
 
 
 
Soru 7.

Alçak, silindirik bir taş kaide üzerinde, tuğladan sekiz köşeli yıldız biçimindeki gövdesiyle yükselen Sultan
III. Mesud Minaresi, aşağıdaki hangi devlet döneminde inşa edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

1272 yılında Türkiye Selçukluları döneminde yapılan ve kırka yakın mukarnaslı ağaç direkleri olması nedeniyle de “Kırk Direkli Cami” olarak bilinen cami, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının sonuçları arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 10.

Karahanlı ve Gazneliler zamanında Horasan’da geliştirilen dört eyvanlı planı; önce medresede, sonra da camilerde uygulayan ilk Türk-İslam devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Camilerin güney duvarında bulunan ve kıble yönünü belirleyen nişe ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Osmanlı mimarisini oluşum, gelişim ve dış etkiler altında değişim açısından kaç dönemde inceleyebiliriz?

 
 
 
 
Soru 13.

“Selsebil nedir?” sorusunun doğru cevabı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

1491 yılında Sultan
II. Bayezit tarafından mimar Abdul Ula bin Pulat Şah’a yaptırılan “Koza Han”, aşağıdaki Anadolu şehirlerinden hangisindedir?

 
 
 
 
Soru 15.

Mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezeli olmasından dolayı Avrupalılarca “Mavi Cami (Blue Mosque)” olarak adlandırılan İstanbul camisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Türk halılarında kullanılan iki tip düğüm ismi, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Amasyalı cerrah _________’nun resimlediği “Cerrahiyei İlhaniye” adlı eserde, cerrahlık üzerine yapılmış 140 gerçekçi minyatür vardır.” Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki isimlerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Cumhuriyet Dönemi Türk mimarlığında, “İkinci Ulusal Mimarlık Akımı” olarak adlandırılan dönem, aşağıdaki hangi yıllar arasını kapsamaktadır?

 
 
 
 
Soru 19.

Tunç ve pembe mermerin birlikte kullanıldığı İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın heykeltıraşı, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

• Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Leyla Gamsız, Hayrullah Tiner, Gönül Tiner, Mehmet Pesen ve Meryem Özacul gibi Bedri Rahmi Eyüpoğlu atölyesi öğrencilerinin 1947 yılında kurduğu resim grubudur.• Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nun kişiliğinde toplanan Doğu Batı sentezini Türk resminde yaratmak; yeni mezun sanatçı adaylarının sanat ortamında kendilerini tanıtmalarına olanak sağlamak grubun kuruluş amacıdır. Hakkında kısa bilgi verilen sanatçı grup hareketi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...