2014 2. Dönem AÖL Tarih 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Tarih 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Anadolu, Suriye, Filistin, İran, Mısır, Arap Yarımadası ve Mezopotamya’nın tamamını içine alan coğrafi bölgeye ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların, Selçuklu yönetiminden bağımsız hareket etmelerini sağlayan sebepler arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 3.

Osmanlılar, Hamitoğullarından, aşağıdaki yerlerden hangisini satın alarak Anadolu’da Türk birliğini sağlamaya çalışmışlardır?

 
 
 
 
Soru 4.

Doğu Roma İmparatorluğu’na son veren devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Osmanlı Memlûk ilişkileri ilk hangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur?

 
 
 
 
Soru 6.

Hicaz Bölgesi, aşağıdaki hangi savaş sonrasında Osmanlı himayesine girmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

“Tarihçiler, Osmanlı sadrazamlarından Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579 yılındaki ölümüyle Osmanlı Devleti’nin ________ Dönemi’nin sona erdiğini düşünürler.” Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 
 
 
 
Soru 8.

Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının Avrupa’daki sonucu, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 
Soru 9.

I. Ümit Burnu’nun keşfi
II. Sömürgeciliğin hızlanması
III. Süveyş Kanalı’nın açılması
Yukarıdaki gelişmelerden hangileri, Osmanlı Devleti’nin jeopolitik önemini artırmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Rönesans’ın ilk olarak başladığı ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Osmanlı Devleti, aşağıdaki devletlerden hangisiyle Bucaş Antlaşması’nı imzalamıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi;• önce Fransız Devrimi’nin generali,• sonra Fransa Cumhuriyeti’nin ilk başkanı,• ve daha sonrasında da Fransa İmparatoru ve İtalya Kralı olmuştur?

 
 
 
 
Soru 13.

Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybına uğradığı 1699 tarihli Karlofça Antlaşması’ndan kazançlı çıkan ülkeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

İngiltere’nin Mısır konusunu, Avrupa platformuna taşıyarak bu konuyu bir Avrupa sorunu hâline dönüştürmek istemesindeki amacı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi,
II. Abdülhamit Döneminde gerçekleşmemiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Osmanlı Devleti’nin bir Avrupa devleti sayılacağı, devletler genel hukukundan yararlanacağı ve toprak bütünlüğünün de Avrupalı devletlerin garantisi altında olacağı kararları, aşağıdaki antlaşmaların hangisinde alınmıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi, Coğrafi Keşifler ile Sanayi Devrimi’nin ortak sonuçlarındandır?

 
 
 
 
Soru 19.

19 . yüzyılda;• Bankacılık sektöründe görülen gelişmeler,• Sigorta şirketlerinin kurulması,• Kâğıt para ve çeklerin kullanılması gibi gelişmeler, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 20.

1789 Fransız İhtilali’nin yaydığı fikirler, Osmanlı Devleti’ni siyasi, sosyal ve askerî alanlarda hem olumlu hem de olumsuz yönlerde etkilemiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki olumsuz etkilerinden biridir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x