2014 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 2. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin şairlere verdiği isimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Türkülerin her bendinin sonunda tekrarlanan nakarat dizelerine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Eski edebiyatımızda romanın yerini tutan Battalnâme, Saltuknâme ve Danışmendnâme’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Divan edebiyatında çeşitli devirlerde yaşayan şairlerin hayat hikâyelerinden ve eserlerinden kısaca söz eden kitaplara ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı Bir dakika araba yerinde durakladı. (Faruk Nafiz Çamlıbel) Bu dizelerin ölçüsü ve kafiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Oyun, hayalî veya hayalbaz denilen bir kişi tarafından oynatılır ve seslendirilir. Bu oyunlardaki başlıca tiplerden birkaçı Karagöz, Hacivat, Külhanbeyi, Tuzsuz Deli Bekir ve Beberuhi’dir. Bu parçada sözü geçen Türk halk tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki yazareser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Almaya al olaydım Serviye dal olaydım Ela gözlü yârimin Altına nal olaydım. Bu mâninin konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Kırgızların hayat tarzlarını, geleneklerini, dinî inanışlarını, günlük yaşayışlarını, komşularıyla ilişkilerini anlatan ünlü destanın adı nedir?

 
 
 
 
Soru 10.

15. yüzyılda yazıya geçirilen destan, hikâye özelliği gösterir. Kahramanları olağanüstü özellikler taşır. Bu kahramanlardan bazıları şunlardır: Deli Dumrul, Salur Kazan, Tepegöz…
Yukarıda tanıtılan bu eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi halk şiirinin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıda kasideyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Bestelenmek üzere yazılan ve dört mısralık bentlerden oluşan nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Karahanlı dönemi şairlerinden biridir.12.yy sonu ile13.yy başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Atabetü’l Hakâyık adlı ahlaki, öğretici tarzda bir eser meydana getirmiş olan bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki eserlerden hangisi Karahanlılar döneminde yazılmamıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

XV
II. yüzyılın hattat, nakkaş, musikişinaslarından olan ve asıl ününü dünyaca tanınmış “Seyahatname” adlı eseriyle kazanan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Âşık edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 18.

Müzik, raks, taklit ve muhavereden oluşan (…); kol oyunu, meydan oyunu adlarıyla da anılır. Yazılı bir metni yoktur. Oyuncular ellerindeki olayı istedikleri biçimde işleyerek seyirciye sunarlar. Bu paragrafta üç nokta ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi kasidede şairin kendisini övdüğü bölümdür?

 
 
 
 
Soru 20.

Halk edebiyatı nazım şekillerindendir. Hece ve aruzla yazılan iki çeşidi vardır. Heceyle yazılanı şekil açısından koşmaya benzer. Uyak şeması xaxa / abcb / dddb / eeeb … şeklinde olan bu nazım biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x