2014 3. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilmine verilen isimlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin doğuş nedenleri arasında sayılamaz?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye aittir?

 
 
 
 
Soru 4.

Kelamcılar varlıkları sınıflandırırken Allah’ın varlığını aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında ele almışlardır?

 
 
 
 
Soru 5.

Bilgi-inanç ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Allah’ın insanlara verdiği akıl ve düşünce kabiliyeti birbirinden farklıdır. Bunun yanında insanların huyları, ilgileri, ihtiyaçları ve beklentileri de farklıdır. Mesela aynı kitabı okuyanlar değişik yorumlar yaparak farklı sonuçlara ulaşabilirler. Bu farklılık dini anlama ve yorumlamada da kendini gösterir. Bu paragrafta İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının nedenlerinden hangisi anlatılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi itikadi bir mezhep değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

“Allah’tan başka hüküm verecek yoktur; hüküm ancak Allah’a aittir.” ifadesi aşağıdaki mezheplerden hangisinin itikadi görüşlerinin temelini oluşturur?

 
 
 
 
Soru 9.

“İmanda istisna” ifadesi aşağıdakilerden hangisinde doğru açıklanmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt (Pençe-i Al-i Aba) arasında sayılmaz?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi AlevilikBektaşilik ile ilgili değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Büyük günah işleyen Müslümanın durumuyla ilgili aşağıda verilen mezhep görüşlerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

“İnananlarla yanyana gelince; ‘sizinle beraberiz’ derler, fakat şeytanlarıyla başbaşa kalınca; Biz sizinle beraberiz, biz onlarla alay ediyoruz, derler.” (Bakara suresi, 14. ayet) Bu ayette hangi inanç grubundan bahsedilmektedir?

 
 
 
 
Soru 14.

Evrende yaratılan her şeyin bir düzen ve ahenk içinde yaratılış gayesine uygun olarak görevini yerine getirmesi, Allah’ın varlığının ve birliğinin delillerinden daha çok hangisiyle ilişkilidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Allah’ın zat ve sıfat olarak sonradan yaratılan hiç bir şeye benzememesi” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Allah’ın tekvin sıfatının anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

Allah’ın isimlerini İslam alimleri dört kısımda ele alır. Bütün güzel vasıfları ve ilahi sıfatları içine alan “Allah” ismi bu dört kısımdan hangisinde yer alır?

 
 
 
 
Soru 18.

“Melekler ve Ruh (Cebrail) O’na süresi elli bin yıl olan bir günde yükselir.” (Mearic suresi, 4. ayet) Bu ayet meleklerin özelliklerinden hangisine delil oluşturur?

 
 
 
 
Soru 19.

“Yaptıklarınızı bilen ve sizi gözetleyen değerli yazıcılar vardır.” (İnfitar suresi, 10-12. ayetler) Bu ayetler aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 20.

Hz. Muhammed ile Cebrail arasında geçen ve Cibril hadisi olarak da bilinen diyalogda aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x