2014 3. Dönem AÖL Biyoloji 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Biyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I ÜremeII Enerji kullanmaIII İç dengeyi düzenleme
Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılarda görülür?

 
 
 
 
Soru 2.

Hidroksit iyonları derişimi hidrojen iyonları derişiminden fazla olan çözeltilere ne denir?

 
 
 
 
Soru 3.

I Organik bileşikler, inorganik bileşiklere göre daha karmaşık ve çeşitlidir. II Doğada bulunan organik bileşiklerin çoğu organizmalar tarafından üretilir.
Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi, beş karbonlu monosakkaritlerdendir?

 
 
 
 
Soru 5.

I Maltoz II LaktozIII Sakkaroz
Yukarıda verilen disakkaritlerden hangileri bitki hücrelerinde üretilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Trigliseritlerde gliserol ile yağ asitlerinin aralarında kurulan kimyasal bağa ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Proteinlerin temel yapı birimine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal tepkimelerdeki katalizörler için yanlış bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Enzimlerin etkinliğini durduran maddelere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi nükleik asitlerde bulunan pürin grubu bazlardandır?

 
 
 
 
Soru 12.

Hücrede enerji taşıma görevini üstlenmiş nükleotit yapılı bileşiğe ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 13.

17.yüzyılın sonlarında kendi geliştirdiği mikroskopla bir hücreli canlıları, bakteri ve sperm hücrelerini inceleyen bilim adamı kimdir?

 
 
 
 
Soru 14.

I Taşıma sırasında hücre enerji (ATP) harcar. II Maddeler yarı geçirgen zardan, derişimlerinin yüksek olduğu taraftan düşük olduğu tarafa doğru hareket eder.Pasif taşıma ile ilgili olarak yukarıda verilenler için ne söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Derişimi hücre içine göre daha düşük olan çözeltilere ne denir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerin hangisinde hücre duvarı bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 17.

Sarı, kırmızı ve turuncu renkli pigmentleri içeren plastitlere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 18.

I Çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrelerde farklılık gösterebilir. II Çekirdekçik, hücrede tüm organellerin üretiminden sorumludur.III Protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde çekirdekçik sayısı daha az bulunur.Hücre çekirdekçiği ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki canlılardan hangisi prokaryot hücre yapısına sahiptir?

 
 
 
 
Soru 20.

Endosimbiyosis hipotezi, aşağıdaki hücre organellerinden hangisinin oluşmasını açıklamaktadır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x