2014 3. Dönem AÖL Biyoloji 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Biyoloji 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aa genotipli bir baba ile Aa genotipli bir annenin doğacak çocuklarının AA genotipli olma olasılığı nedir?

 
 
 
 
Soru 2.

Mendel bezelyelerle yaptığı çaprazlamalarda, aşağıda verilen karakterlerin hangisini kullanmamıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Bir özellik için iki farklı alel içeren bireyin, fenotipinde etkisi görülmeyen karaktere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 4.

I- UUII- UuIII- uuBezelyelerde uzun gövdelilik baskın bir karakterdir. Buna göre homozigot uzun boylu bir bezelyenin genotip gösterim şekli yukarıdakilerden hangileri gibi olmalıdır?

 
 
 
 
Soru 5.

İnsanlarda kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır. Buna göre her ikisi de heterozigot kahverengi gözlü anne ve babanın doğacak çocuklarının, kahverengi gözlü olma olasılığı % kaçtır?

 
 
 
 
Soru 6.

SSDDLL genotipli bir bireyden oluşacak gamet çeşidi sayısı kaçtır?

 
 
 
 
Soru 7.

Heterozigot B kan grubu bir baba ile O kan grubu bir annenin doğacak çocuklarının fenotipinde O kan grubu olma olasılığı nedir?

 
 
 
 
Soru 8.

Yukarıdaki soy ağacında sadece 5 nolu birey çekinik karakterde ise, bu karakter bakımından 1 ve 2 nolu bireylerin durumu için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

I — > II
 
 
 
 
Soru 9.

Evli bir çiftin ilk doğan erkek çocukları hemofili hastası ise, bu durum için aşağıda verilenlerden hangisi doğru olabilir? (Hemofili hastalığı geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterir.)

 
 
 
 
Soru 10.

Renk körlüğü yönünden sağlam bir anne ile renk körü bir babanın kız çocuklarının renk körü olma olasılığı % kaçtır? (İnsanlarda renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterir.)

 
 
 
 
Soru 11.

Bir popülasyonun kalıtsal yapısına ne denir?

 
 
 
 
Soru 12.

I- HardyWeinberg kuralı tüm popülasyonlar için geçerlidir.II- Bir popülasyondaki bir karaktere ait baskın gen ile aynı karaktere ait çekinik genin frekansları toplamı 1’e eşittir.
Yukarıda HardyWeinberg kuralı ile ilgili olarak verilen bilgiler için ne söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Bir insan popülasyonunda siyah saç geni (A), sarı saç genine (a) baskın ise, HardyWeinberg kuralına göre siyah saç geninin frekansını aşağıdakilerden hangisi ile gösteririz?

 
 
 
 
Soru 14.

İnsanlarda kan grupları çok alelliğe örnektir. A,B ve O kan grubu genlerinin frekanslarını sırasıyla p,q ve r ile gösterirsek, insan popülasyonu için aşağıdaki eşitliklerden hangisi her zaman doğrudur?

 
 
 
 
Soru 15.

İnsanlar tarafından hayvan ve bitki ırklarının ırk veriminin artırılması amacıyla, gelecek dölün anababalarının seçilerek üretilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir popülasyonun diğer popülasyonlarla gen alışverişinin kesilmesine ne denir?

 
 
 
 
Soru 17.

I- Göç II- AfetIII- İklim
Yukarıda verilenlerden hangileri popülasyonlar arasında genetik sürüklenmeye sebep olabilir?

 
 
 
 
Soru 18.

I- Zooloji II- Ekoloji III- Arkeoloji Biyoteknoloji yukarıda verilen bilim dallarından hangileriyle ortak çalışır?

 
 
 
 
Soru 19.

Gen klonlaması sırasında DNA moleküllerinin çoğaltılmasını sağlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Özel bir jel içine enjekte edilen farklı uzunluktaki DNA parçalarının, jel üzerinde büyüklüklerine göre bantlar oluşturmasında kullanılan yöntem hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x