2014 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bir devlette tüzel ya da gerçek kişilerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini adalete uygun olarak düzenleyen, kişilerin sahip oldukları hak ve yükümlülüklerin sınırlarını çizen kurallar bütünüdür.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

İnsan hakları düşüncesi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardandır?

 
 
 
 
Soru 4.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde yasaların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın öncelikli gereklerinden birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Demokrasiyi bir yönetim biçimi olarak ilk kez uygulayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Demokrasi ile yönetilen bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez?

 
 
 
 
Soru 8.

Temsili demokrasi ile yönetilen bir ülkede vatandaşların ülke yönetimine katılmaları aşağıdakilerin hangisiyle gerçekleşir?

 
 
 
 
Soru 9.

Türkiye’deki seçim sistemi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Bir devlette;• Yasaların anayasa ve insan haklarına uygun olması• Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması• Yargının bağımsız olması Demokrasinin hangi ilkesinin gereğidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi demokratikleşme ve insan hakları alanında TBMM’nin açılışından sonra sağlanan gelişmelerden birisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Günümüzde bazı bölgelerde kadına karşı şiddet, kadınların mirastan mahrum bırakılmaları, töre cinayetleri, kan davaları yasal yaptırımları olmasına rağmen hala devam etmektedir. Demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan bu sorunun öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Yasaların Anayasa’ya uygunluğu için yargısal denetim ilk kez hangi T.C. Anayasası ile getirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel bildirgesini Türkiye hangi yıl kabul etmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin çalışma sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde insan haklarının korunmasını engelleyen sorunlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Düşünce suçlularının ve siyasi tutukluların serbest kalması amacıyla 1961’de Londra’da kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir toplumda belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından birisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisinde Atatürk inkılabının temel amaçları bir arada doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...