2014 3. Dönem AÖL Ekonomi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Ekonomi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıda verilenlere yönelik alınacak önlemlerden hangisi ekonomi politikasının nicelik belirleyen vasıtalarından olamaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıda verilenlerden hangisi dolaylı tüketim için bir örnektir?

 
 
 
 
Soru 3.

İyi işletilmeyen bir fabrikanın başkaları tarafından satın alınarak daha faydalı şekilde çalıştırılması, hangi üretim faaliyeti ile açıklanabilir?

 
 
 
 
Soru 4.

Üretim faaliyeti süresince malın şeklinin değişmesi ve madde yerine başka bir maddenin geçmesi durumu, üretim ile ilgili aşağıda verilen ekonomik görüşlerden hangisini açıklamaktadır?

 
 
 
 
Soru 5.

Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıda verilenlerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 
 
 
 
Soru 7.

Nüfusun cinsiyet, kalite, yaş ve meslekler bakımından oluşumunu belirten inceleme konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz yönde açıklamasıdır?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir kuruluşun faiz karşılığında 3 yıllığına bankalardan aldığı kredinin borç türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Bir kuruluşun ekonomik değerleri arasında yer alan dönen varlıklarına yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıda verilenlerden hangisi, ticari sermayenin kullanım alanlarından birine örnek gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Girişimin tanımı ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Adi Komandit Şirketlerle ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 14.

I. Obligasyon, sahibine faiz sağlamaz.
II. Obligasyon, paranın göstergesidir.
III. Şirketin sermayesi eşit değerdedir.
IV. Şirket zararı, obligasyon sahiplerini ilgilendirir. Anonim şirketler ile ilgili yukarıda verilenlerden yanlış olanlar, hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Sermayesinin tamamı devlete ait olan ve iktisadi alanda ticari amaçlara göre faaliyet göstermek üzere kanunla kurulan kuruluşlar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Girişimciye ve sahip olduğu kuruluşun yönetimine yönelik, yapılan tanımlamalardan hangisi uygun değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Gayri safi Millî Hasılanın hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi, o yıla ait üretim faktörlerinin karşılığı olarak çıkarılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi millî gelirin hesaplanma yöntemlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Tarımın millî gelirden aldığı payın tespiti, gelir dağılımının hangi yönden incelendiğini göstermektedir?

 
 
 
 
Soru 20.

Türkiye’de yetkili bir kuruluş olan T.C. Merkez Bankasınnın belirlediği faiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x