2014 3. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Sistemli ve tutarlı bilgilerden oluşur.• Kişiden kişiye ve toplumdan topluma değişmeyen genel geçer bilgilerden oluşur.• Belli bir yöntemle elde edilen bilgidir.
Yukarıda verilen özellikler bilgi türlerinden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

Felsefe ile dinin ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin incelediği ana konulardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Ünlü alman filozofu Hegel’e göre “insan varlık hakkında duyuları hiç kullanmaksızın, yalnızca akıl yoluyla gerçek ve apaçık bir bilgiye ulaşabilir.” Hegel’in bu görüşü dikkate alınarak bilgiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 5.

• Temsilcisi Edmund Husserl’dir.• Temel hedef öze ulaşmaktır.• Bu yöntemle varlığın özünü meydana getirmeyen somut özellikler “Parantez”e alınarak ayıklanır. Böylece varlığın özüne ulaşılır.
Yukarıda açıklanan felsefi akım hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel sorularındandır?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki filozof ve savunduğu felsefi akımla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilginin kaynağı konusunda diğerlerinden farklı bir düşünceye sahiptir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu savunan görüşlerdendir?

 
 
 
 
Soru 10.

• Obje; bilgisini edinmek için yöneldiğimiz her şeydir.• Temellendirme; belli bir bilgiyi ortaya koyan önermelerin gerekçelendirilmesi ve doğrulanmasıdır.• Doğruluk; algılar, kavramlar, bilimsel kuramlarla nesnel gerçek arasındaki uygunluktur.• Gerçeklik; zihnin ürettiği önermenin gerçeklikteki objeye tam olarak uymasıdır.Bilgi kuramının yukarıda verilen kavramlarından hangisinin tanımı yanlış verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bilim köleler yaratmaktan başka bir işe yaramadı; savaş zamanında bizi zehirlemeye paramparça etmeye yarıyor, barış zamanında da yaşamımızı çekilmez kararsız duruma sokuyor. Bilimler insanları kafa işlerine adayıp büyük ölçüde kölelikten kurtaracak yerde, onları makinenin kölesi yapıyor.Einstein bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisinde bilimsel yöntemin aşamaları doğru sıralamayla verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinde klasik görüşün bilim anlayışı içinde yer almaz?

 
 
 
 
Soru 14.

“Bilimsel yaklaşımın, ele aldığı olgular ve bunlar arasındaki ilişkileri anlamak, sorgulamak için kullandığı tüm kabuller, inançlar, kurallar ve deneysel araçlardır. Kısaca bilimsel bir yaklaşımın doğayı ve toplumu algılama, sorgulama biçimidir.” Bu metinde Thomas Kuhn’un tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Özellikle tıp alanında yazmış olduğu “Kanun fît Tıp” adlı eseri batıda tıp fakültelerinde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan hastalıkların bedensel ve psikolojik nedenlerle oluşabileceğini söyleyen (980-1037) yılları arasında yaşamış ünlü bilgin kimdir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bilim felsefesi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Varlık varmıdır? sorusuna “Yoktur.” diye cevap veren yaklaşımlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 18.

İdealizme göre, var olan herşey düşünceye bağlıdır. İnsan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyası var olamaz. Madde gerçek değil hayaldir ve evrendeki herşey düşünseldir.Buna göre, idealizm ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Varlığın oluşumunu maddesel, formel, fail ve amaçsal olmak üzere dört nedene dayanarak açıklayan ilkçağ filozufu kimdir?

 
 
 
 
Soru 20.

Hegel’e göre herşeyin temelinde evrensel bir ilke vardır. Bu ilkeye göre hem doğa hem de tarih ve kültür karşıtların (tez antitez) çatışması ve bireşime (senteze) ulaşma biçiminde ilerler. Bu sentez zamanla teze dönüşür, tez antitezini yaratır. Bunların çatışmasından yeni bir senteze ulaşılır. Bu süreç böylece devam eder gider.Hegel’in düşüncesini dayandırdığı bu yöntemin adı nedir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x