2014 3. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Ahlakın övdüğü, yapılması bireyden beklenen iyilik dürüstlük, doğruluk, alçakgönüllülük, yiğitlik, cesaret gibi ahlaki nitelik taşıyan değerler ahlak felsefesinde aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Felsefenin insan eylemlerini ve bu eylemlerin dayandığı ilkeleri konu edinen dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

“İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?” sorusuna “İnsan aklını kullanarak ve bilgi birikimini artırarak özgürleşebilir. Özgürlük insana verilmiş bir şey değil insanın kendi kazanımıdır.” diye cevap veren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin sorularından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisinde evrensel ahlak yasasının varlığını reddeden öğretiler bir arada doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

“Ahlaki eylemin amacı mutluluktur. Ahlaki eylemin kaynağı ise bilgidir. Bilgi bizi doğru eyleme, bilgisizlik ise yanlış eyleme yöneltir. Bilginin yolunu izleyen erdemli ve mutlu olur” görüşünde olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

• Yapılan eylemin yasaya, evrensel hukuka, insan haklarına ve toplumsal haklılığa dayanmasıdır.
• Siyasal güçlerin ve devletin sultasından kurtulmuş, özlem, istek, hak ve çıkarlarını onlara karşı koruyan toplumdur.
Yukarıda tanımları verilen kavramlar hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Günümüz yönetim anlayışında bürokrasiyi; yasal kurallara ve yaptırımlara dayanması, sürekliliği olan yetki, sorumluluk ve işbölümüne dayanan bir görevliler kadrosunun olması, yazılı belgelere dayanan bir çalışma geleneğinin bulunması gibi özellikleri vazgeçilmez kılmaktadır.
Buna göre, bürokrasi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Teknoloji egemen tek güçtür. Bilim ve teknoloji, insanı insan olmaktan çıkarmaktadır. Her şey önceden planlanmaktadır. İnsanlar önceden belirlenen zeka kapasitesine göre üretilmektedir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen teknolojinin gelecekte toplumları nasıl yok edeceğinin anlatıldığı Aldous Huxley tarafından yazılan ütopik eserin adı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

İdeal bir düzenin olabileceğini söyleyen düşünürler bazı kavramları ölçüt alarak ideal bir düzenin kurulabileceğini iddia etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi ideal düzen arayışlarında ölçüt olarak kabul edilen kavramlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Platon’a göre, devlet mekanizması insan organizmasına benzer. İnsanda ki, duygu, cesaret ve akla karşılık olan devlette de zanaatkarlar, işçiler ve köylülerden oluşan üretici sınıf, askerlerden oluşan savaşçılar sınıfı ve filozoflardan oluşan yönetici sınıfı vardır. Akıl nasıl bedeni yönetiyorsa yönetici sınıfta toplumu yönlendirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Platon’un devlet anlayışının bir özelliğidir?

 
 
 
 
Soru 12.

İktidarın geleneksel, karizmatik ve demokratikhukuksal olmak üzere meşru üç kaynağının olduğu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Farabi Medinetül Fazıla (Erdemli Toplum) adlı eserinde ideal bir toplumun erdemli ve bilgili yöneticiler tarafından oluşturulabileceğini savunur. Erdemli yöneticiler tarafından yönetilen toplumda insanlar Tanrı inancını içlerinde hisseder, birbirlerini sever ve dayanışma içinde yaşarlar. Bu toplumda bireyler uzmanlaştıkları işleri yaparak uyumlu bir bütün oluştururlar.
Farabi’ye göre ideal düzenin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 14.

Estetiğin konusu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisinde sanatın sanatçı tarafından gerçekliğin, çevrenin ”taklit” edilmesiyle ortaya çıktığını ileri süren filozoflar doğru olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bir sanat eseri herkeste aynı etkiyi yaratmayabilir. Kimi insan bir sanat eserini çok beğenirken kimi insan da aynı eserden estetik bir haz almayabilir. Estetik yargıların kişilere göre farklılık göstermesi bu yargıların hangi özelliği ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Tanrı’nın kendi varlığını ve buyruklarını dolaylı ya da doğrudan peygamberler aracılığıyla insanlara duyurmasıdır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi dine felsefi açıdan bir yaklaşımdır?

 
 
 
 
Soru 19.

Tanrı’nın varlığına inanan düşünürler Tanrı’nın varlığını değişik kanıtlarla ispatlamaya çalışmışlardır. Bu kanıtlardan birine göre; bütün insanlar iyilik yapmaya, kötülükten kaçınmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir ve vicdanlarımızda hazır bulunur. Bunu da insana kazandıran Tanrı’dır.
Yukarıda anlatılan kanıt hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Tanrı’nın insanı ve evreni yarattığını fakat evrene müdahale etmediğini savunan vahiy, peygamber, kutsal kitap gibi kavramları reddeden düşünce hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x