2014 3. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Dinler tarihi biliminin kullandığı metotlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Özellikle Yahudi Kültüründen geçmiş mitolojik kıssa ve hâdiselerle Kur’an-ı Kerim’i tefsir etme yöntemine ne isim verilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem dinler tarihi alimlerindendir?

 
 
 
 
Soru 4.

İslam’a göre dinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Kudüs’u fethedip orayı başkent yapan ________, orada büyük mabedi inşa eden ise ________ dır.
Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken isimler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi dinin insan yaşamına katkılarından değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Hz. Yusuf’un soyunun doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi İslam ve Yahudilik arasındaki ortak noktalardan değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Hristiyanlıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Hristiyanlıkta, hastalıkta ve özellikle ölüm halinde kişiyi rahatlatmak için yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

• Kelime olarak “Tanrı’yla uğraşan” anlamına gelir.• Hz. Yakup’un lakabıdır. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Protestan mezhebinin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 13.

• Allah, Yahudi soyunu özel bir millet yapmıştır.• Allah Yahudileri Mısır esaretinden kurtarmak için Hz. Musa’yı görevlendirmiştir.• Allah Tevrat’ı sadece Yahudilere göndermiştir.
Yukarıda verilen bilgiler Yahudiliğin hangi özelliği ile ilgilidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 15.

Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanların en çok eleştirildiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın diğer ilahi dinlere bakışı ile ilgili yanlış bir bilgidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 18.

• 16. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.• İslam ve Hinduizm karışımı bir dindir.• Dinin kurucusu Guru Nanak’tır. Hakkında bilgi verilen din aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Zerdüştlük için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizmin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...