2014 3. Dönem AÖL Mantık 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Mantık 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Mantığın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

• Bir şey, aynı zamanda hem kendisi hem de kendisinden başka bir şey olamaz.• Bir şey, aynı zamanda hem var hem yok olamaz.Bu ifadeler, aşağıdaki mantık ilkelerinden hangisine örnek olur?

 
 
 
 
Soru 3.

Bilgi doğrusu, önermenin nesnel gerçekliğe uygun olmasıdır. Mantık doğrusu ise doğruluğu gözlem ve deneyle değil akıl yürütme yoluyla kanıtlanabilen önermelerdir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aristoteles mantık çalışmalarını ‘’Organon’’ adlı altı kitaptan oluşan eserinde toplayarak mantığı sistemli bir bilgi alanı haline getirmiştir.Aşağıdakilerden hangisi “Organon”u oluşturan bu kitaplardan değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

• Bütün insanlar ölümlüdür.• Sokrates’te insandır.• O halde Sokrates’ te ölümlüdür.
Yukarıda verilen akıl yürütme biçimi hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisinde soyut kavramlar birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Bir kavram, bireyler grubunu ifade edip grupta gerçekleşiyorsa kolektif, bireyler grubunu ifade edip bireyde gerçekleşiyorsa distribütif kavram adını alır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi kolektif kavramdır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin kaplamı en fazladır?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi sadece neliği olan, gerçekliği olmayan bir kavramdır?

 
 
 
 
Soru 10.

Yukarıdaki diyagramı bütünü ile dile getiren önerme çifti aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Yalnız bir türe ait olan ve zorunlu olarak ayırıma bağlı olan özelliğe özgülük denir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi “insan” kavramının özgülüğüdür?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi bileşik bir önermedir?

 
 
 
 
Soru 14.

I- Bazı öğrenciler çalışkandır.II- Tüm çiçekler güzeldir.III- Kedi bir hayvandır.IV- Hiçbir inek uçmaz.Verilen önermelerden, tümel olanlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 15.

“Bütün hayvanlar yırtıcıdır” önermesinin altığı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

“Bir önermenin niteliğini bozmaksızın öznesini yüklem, yüklemini özne yaparak anlamca eş değer, aynı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme yapmaktır.”
Yukarıda tanımı verilen önermeler arası ilişki türü hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

I- Bazı insanlar erdemlidir.II- O halde bazı insanlar çıkarcı değildir.III- Hiçbir erdemli çıkarcı değildir.Yukardaki önermelerden düzenli bir kıyas oluşturmak için doğru sıralama hangisi olmalıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi bileşik kıyas çeşitlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Sonucun aynısının ya da karşıtının anlam ve şekil bakımından öncüllerde bulunduğu kıyas çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi yüklemli kesin kıyasların geçerli olabilmesinin kurallarından değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x