2014 3. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Peygamberimizin Hayatı 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdaki olaylardan hangisinde Hz. Muhammed yer almıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

İslam tarihinde “İfk olayı” ne anlama gelmektedir?

 
 
 
 
Soru 3.

Habeşistan’a ikinci defa hicret eden kafilenin başında kim bulunuyordu?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Akabe Biatı’nda Peygamberimize Medineli kaç Müslüman biat etmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki olayların hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu yıl gerçekleşmemiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

I- Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in müslüman olmaları II- İsra ve miraç olayı III- Hz. Hatice ve Ebu Talip’in vefatı Bu olayların kronolojik sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki olaylardan hangisi hicretten sonra gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

Uhud Savaşı’ndan sonra Müşriklerin, Medineli Müslümanlar tarafından tekrar geri dönüp Medine’ye saldırmamaları için takip edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir?

 
 
 
 
Soru 10.

Sahabeden biri anlatıyor: Ben dağınık bir kıyafetle Peygamberimizi ziyarete gitmiştim. Efendimiz; “Malın mülkün var mı?” diye sordu. Ben de “Allah bana bir çok mal ihsan etmiştir.” dedim. Bunun üzerine Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: _________ Peygamberimizin bu sahabiye verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

“(Ey Muhammed!) Rabb’inin yoluna, hikmetle güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et …” (Nahl suresi, 125 . ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Peygamberlerimizin “hakkı inkâr ve insanları tahkir (aşağılamak)” olarak ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

“Elbisenizi yıkayınız. Saçlarınızı düzeltiniz. Dişlerinizi fırçalayınız. Temiz olmaya çalışınız …” (Hadisi Şerif) Peygamberimizin bu hadisinde dikkat çektiği husus aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin bütün peygamberlerin sünnetlerinden olduğunu söylediği dört şeyden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Sözlükte temiz olmak, ar, namus gibi anlamlara gelen, terim olarak ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden nefsi alıkoymak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

“(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. …” (Bakara suresi, 273 . ayet) Bu ayette övülen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Müminin, Allah’ın daima kendisini görüp gözettiği bilinciyle yaşamasına ne denir?

 
 
 
 
Soru 18.

“Kim başkalarına muhtaç olmak istemezse Allah o kimseyi başkalarına muhtaç etmez. İfettli kalmak isteyeni de Allah iffetli kılar. Kim ihtiyacına yetecek biçimde bir yaşantı isterse Allah da onu kimseye muhtaç etmez. Kırk dirhemi olduğu hâlde kim dilenirse o ihtiyacı olmadığı halde dilenmiş olur” (Hadisi şerif) Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ihsan şuuruna ulaşmış bir kişide bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 20.

“İnsanlar bize iyi davranırsa onlara iyilik yaparız, şayet kötü davranırsa onlara kötülük yaparız diyen kimselerden olmayın. Kendinizi, insanlar iyi davranırsa onlara iyilikle mukabele etmeye, şayet kötülük yaparlarsa onlara aynıyla karşılık vermemeye alıştırın.” (Hadisi şerif) Bu hadiste verilen mesaja en yakın anlamı içeren atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x