2014 3. Dönem AÖL Psikoloji 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Psikoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi “zeka”yı tanımlayan ifadelerden birisi değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Ellili yaşlardan itibaren zihin gücü zayıflamaya başlar. Fakat zekayı kullanma bu yaş sınırını çok ilerilere götürebilmekte doksanında bile dinamik bir zihin gücüne sahip insanlara rastlanmaktadır. Ellili yaşlardan öncede zekayı kullanmama durumuna bağlı olarak zihin gücünde zayıflamalar olabilmektedir. Buna göre zeka ile ilgili olarak hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 3.

Bir test neyi ölçmek amacıyla hazırlanmışsa o niteliği ölçmelidir. Test zeka testi olarak hazırlanmışsa zekayı, kişilik testi olarak hazırlanmışsa kişiliği ölçmelidir.
Yukarıda verilen bilgi bir testte bulunması gereken hangi özelliği anlatmaktadır?

 
 
 
 
Soru 4.

I. Eğitilebilir zeka geriliğidir.
II. Zeka bölümü 024 arasındadır.
III. Çok basit bazı işleri öğrenebilirler.
IV. Sürekli bakıma muhtaçtırlar.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri zeka yönünden özel gruplar içinde sayılan embesillere ait özelliklerdendir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisinde kişiliği meydana getiren unsurlar birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 6.

İnsanın kişiliği toplumsal ve kültürel yapıdan etkilenir. Aile başta olmak üzere insanın ilişki içinde bulunduğu bütün gruplar, aldığı eğitim, kişisel yaşantısı kişiliği oluşturur. Buna göre kişilik üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Biliçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve isteklerin kişiliğin oluşumunda belirleyici olduğunu, kişiliğin id, ego ve süper ego olmak üzere üç temel yapıdan oluştuğunu söyleyen kişilik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin iç dünyasını dışa yansıtmak amacıyla hazırlanan kişilik testlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi kişilik ölçeklerinin hazırlanma amaçlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı yerinde olan bir insandan beklenen davranışlardandır?

 
 
 
 
Soru 11.

“Aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık” diyen birinin içine düştüğü kararsızlık hali aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi stres karşısında bireylerde ortaya çıkan psikolojik tepkilerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

İyi olarak kabul edilen, aşırı şiddet ve yoğunlukta olmayan stresler, insana yaşam enerjisi verir, vücudun direnme gücünü artırır. Aşağıdakilerden hangisi bu tür streslere örnek olarak verilebilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi bir savunma mekanizması değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biri olan yansıtma mekanizmasına örnek olur?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Ağır ruh hastalıklarıdır.
II. Hasta olduklarını kabul etmezler.
III. Hastalar sanrı ve hezeyanlar görürler.
IV. Çevresiyle uyumu zorlaşır fakat hayatla bağları tamamen kopmaz.
Yukarıda verilenlerden hangileri psikotik bozuklukların özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bireyin saçma ve yanlış olduğunu bildiği halde belli nesneler ve durumlar karşısında duyduğu olağan dışı korkular aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Bireylerin davranışlarını toplum ile ilişkisi bağlamında ele alan ve bireylerin birbirlerinden nasıl etkilendiklerini inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Bir arkadaş grubu içerisinde bir fıkra anlatıldığında fıkrayı anlamasak da ya da komik bulmasak da başkaları güldüğü için güleriz. Bireyi böyle bir tepkiyi vermeye zorlayan durum aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Kimlik duygusu gelişmiş bir bireyde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x