2014 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi bir gölge oyunudur?

 
 
 
 
Soru 2.

Toplumların millet oluşları sırasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olaylar etkisiyle söylenmiş uzun manzum hikâyelere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi yapma destanlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 4.

“İncelemeye çalıştığım yazarlarımızı değerlendirirken, Türk romanına hangi yönlerden katkıda bulunduklarını, geliştirdikleri teknikleri saptamak isterim.” diyen bir yazar, hangi yazı türünde yazmaktadır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı edebî metinlerdeki bakış açılarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Masalda her şeyin güzel bir sona bağlandığı ve genellikle “Gökten üç elma düştü.” tekerlemesiyle biten bölüme ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununun bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Güzelliklerle dolu bir nesneyi çirkin görebilirsiniz. Çirkin bir nesneyi de güzel görebilirsiniz. Bir nesnenin güzel yönlerine odaklanarak onu güzel görebilirsiniz. Çirkin yönlerine odaklandığınızda ise onu çirkin göreceksiniz. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 11.

Bir yazarın veya önemli kişilerin başından geçen veya yaşadıkları devirde tanık oldukları, duydukları olayları anlattığı yazıdır. Bu yazılar, o devri aydınlatması bakımından birer belge niteliğindedir. Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Her şeyin danslı hareketlerle anlatıldığı, konuşma olmayan, konusunu müzik eşliğinde hareketlerle anlatan tiyatro türüne ne denir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi Karagöz ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun ortak özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi makale ve fıkranın ortak bir özelliğidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Gezilip görülen yerlerin tarihî, coğrafi, kültürel, ekonomik vb. özelliklerini anlatan yazı türüdür. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Sözlük anlamı “bir olayı, sözlü veya yazılı olarak aktarmak, anlamak” olan, edebiyatta ise “insanların başlarından geçen veya geçme olasılığı bulunan olayları anlatan” kısa yazılara ne denir?

 
 
 
 
Soru 17.

“Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan, konuşmayan veya birkaç sözcük söyleyen kişi, kişiler” için kullanılan terim, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi makale türünün bir özelliği değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi “iş mektubu” hakkında yanlış bilgi içermektedir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x