2014 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi dinîtasavvufi edebiyat anlayışının dışında kalan bir şairdir?

 
 
 
 
Soru 2.

Türk edebiyatında gezi türünde en önemli eser ona aittir. “Seyahatname” adlı büyük ve eşsiz eserinde bize 17.yüzyıl Türkiye’sinin sanatını, coğrafyasını, geleneklerini, göreneklerini, tarihini, folklorunu ayrıntılarıyla tanıtır. Parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kerem ile Aslı hikâyesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi “öğretici metin” grubunda değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

“Tezkire” için aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 6.

Gerçekleştirdiği başarılı sözlük tercümeleri nedeniyle “Mütercim” adıyla tanınan tarihçi yazarımız, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Kalbim yine üzgün seni andım da derinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden! Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 8.

• Sözlü olarak yaşayan bir edebiyattır. • Nazım birimi dörtlüktür. • Dili, halkın konuşma dili gibi yalındır. • Aşk, ölüm, hasret, yiğitlik, gurbet gibi her zaman insanların ilgisini çekecek konular işlenmiştir. Bu özellikler, aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki yargılardan hangisi “gazel” için yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Divan edebiyatının en çok kullanılan nazım biçimlerindendir. Her beytinin birbiriyle uyaklı olması yazma kolaylığı sağlamıştır. Modern öykü ve roman yerini tutan bu tür aşk, tasavvuf, din, ahlak, tarih, macera, yiğitlik ve mizah temalarını içerir. Bu parçada hangi nazım biçimi hakkında bilgi verilmektedir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Halk şiirimizin yakın dönemde yetişen en güçlü, en duyarlı seslerindendir. Çocukken geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden gözlerini yitiren şair “Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece” gibi akıllarda kalan pek çok şiirin sahibidir. Şiirlerini çok sevdiği sazıyla paylaşan bu şair aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aklın karmakarışık Ol düşmanla barışık Falın pek aydın çıktı Yollarında var ışık Bu dörtlük söyleyiş özellikleri bakımından hangi nazım türünü örneklendirir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi aruzla yazılan ilk eserlerdendir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aladır gözlerin siyahtır kaşın Aradım cihanı bulunmaz eşin Yaylanın karından beyazdır döşün Uzanıp üstüne ölesim geldi (Karacaoğlan) Bu şiirin durak ve ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki eseryazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerinin bir özelliği değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Sana ibret gerek ise Gel, göresin bu sinleri! Ger taş isen eriyesin Bakıp göricek bunları! dizeleriyle 13.yüzyıldan günümüz insanına seslenen; düşünceleri sanat gücü, dil ve anlatımıyla Türk tasavvuf edebiyatının en güçlü temsilcilerinden olan şair aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türk dilinin zenginliğini kanıtlamak için yazılmıştır. 7500 Türkçe sözcüğün Arapça olarak açıklandığı sözlükte Türk boylarını gösteren bir de harita yer almaktadır.Bu eser, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

“Kutadgu Bilig” adlı eser için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x