2014 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2014 3. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Millî Edebiyat akımının etkisindeki şairlerdendir. Şiirlerinde Anadolu kaynağına ulaşma yolunu “Orda bir köy var uzakta / O köy bizim köyümüzdür.” dizeleriyle vurgulamıştır. Folklor araştırmalarıyla da tanınmıştır. Bu parçada bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Cumhuriyet Dönemi halk şiiri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu edebiyat şairlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Çok partili döneme geçişi izleyen yıllarda ve 1950’lerde görülen “köye yöneliş” döneminin en tanınmış eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bereket var toprağında taşında Kırık kırık eser yelin Binboğa Seyfilerin döner yanı başında Faraz avcı ister yerin Binboğa. (Dadaloğlu)Bu örnekte olduğu gibi insan, hayvan, doğa vb. güzelliklerini dile getirmek, övmek amacıyla söylenmiş şiirlere ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi 1940 sonrası Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçi çizgide eser veren yazarlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Türk hikâye ve romanında toplumcu gerçekçiliğin öncülerindendir. Sanatın tek amacının insanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek olduğunu belirten yazarın önemli romanlarından biri Kuyucaklı Yusuf’tur. Bu parçada bahsedilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi şiirde Millî Edebiyat akımının en tipik sürdürücüleri Beş Hececilerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 
 
 
 
Soru 10.

Dokumada çalışan kızların günleri naylon iplik, ucuz ketenemeğin, alın terinin ve aşkınkanı damlar kirpiklerinden (Refik Durbaş) Dokuma tezgâhlarında çalışan kızların hayatlarını anlatan bu şiir edebiyatımızdaki hangi dönemin özelliklerini yansıtır?

 
 
 
 
Soru 11.

Mehmet Emin Yurdakul’un memleket romantizminden ve Mehmet Âkif’in millî, acılar dolusu kurtuluş şiirlerinden sonra Anadolu’ya var gücüyle açılan ilk şairimizdir. Memleket sevgisini, Anadolu’yu ve bireysel konuları işlemiştir. “Çoban Çeşmesi”, “Han Duvarları” meşhur şiirlerindendir. Bu parçada kendinden bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi; Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesi lince sesi; Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. İçe dönük, maneviyatçı, bireysel bir şiirin başarılı örneklerini veren; ünlü “Kaldırımlar” şiirinin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

1980 sonrası Türk romancılar arasında anlatım teknikleri ve postmodern yaklaşımlarıyla dikkat çeken yazar, 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. Bu parçada bahsedilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı psikolojik romanıdır. İstanbul’da küçük bir evde yaşayan, sekiz yaşından beri bacağındaki kemik hastalığından dolayı hastane hastane dolaşan bir genç, Erenköy’de akrabası olan emekli paşanın kızı Nüzhet’i sever. Nüzhet ise Ragıp adlı bir doktorla evlenecektir. Bu parçada bahsedilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Cahit Külebi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 17.

Deli eder insanı bu dünya Bu gece, bu yıldızlar, bu koku Bu tepeden tırnağa kadar, Çiçek açmış ağaç (Orhan Veli)Bu şiirin teması, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Sağlığında kitap çıkarmayan şair, klasik divan şiirimizi Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla ele aldı. Genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldı. Şiirlerinin bir kısmı Kendi Gök Kubbemiz adıyla ölümünden sonra yayımlandı. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Genç yaşımda felek vurdu başıma Aldırdım elimden iki gözümü Yeni değmiş idim yedi yaşıma Kayıp ettim baharımı yazımı dizelerinin şairi, en yakın arkadaşı, sırdaşı olarak sazını görmüştür. Daha çok aşk, tasavvuf, hasret, tabiat temalarında şiirler söylemiştir. Bu parçada bahsedilen şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi konuşmaya ve eyleme dayanan bir gösteri sanatıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x