2015 1. Dönem AÖL Biyoloji 7 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Biyoloji 7 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Fotosentezde klorofilin soğurduğu ve organik madde yapımında kullanılan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

I. ATP’deki enerjinin tamamı yaşamsal faaliyetlerde kullanılır.
II. ATP canlıların solunumu sırasında, organik moleküllerin yapı birimlerine parçalanması ile oluşur. ATP ile ilgili verilenler için ne söylenir?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Orman yangınları
II. Bitki örtüsünün yok olması
III. Yeşil alanların artırılması
Yukarıdakilerden hangileri, ekosistemdeki fotosentez ve solunum olaylarının enerji dönüşümünü sağlamadaki dengesini olumsuz yönde bozan nedenlerdendir?

 
 
 
 
Soru 4.

Canlıda endotermik bir reaksiyonun gerçekleşmesi sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi klorofilin görevlerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Fotosentezin, karbon tutma reaksiyonlarının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Grafiğe göre fotosentez hızının düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Oksijenli solunumun, krebs çemberi (sitrik asit) reaksiyonlarında hangisi oluşmaz?

 
 
 
 
Soru 9.

Yukarıda denklemi verilen olayın hücrede gerçekleşebilmesi için ortamda aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle bulunması gerekir?

 
 
 
 
Soru 10.

Işık enerjisi ile suyun iyonize olarak H+(hidrojen iyonu) ve OH (hidroksil iyonu) oluşturmasına ne denir?

 
 
 
 
Soru 11.

Bilim adamı Friedrich MIESHER DNA ve RNA moleküllerinin; I. Çekirdekte bulunmaları
II. Asit özelliği göstermeleri
III. Bütün canlılarda bulunmaları özelliklerinin hangilerinden dolayı “nükleik asit” adını vermiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Şekildeki nükleotit için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 13.

DNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

DNA’nın iki polinükleotit zincirinin birbirine bağlanması, aşağıdaki moleküllerden hangileri arasındaki hidrojen bağları ile olur?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki olaylardan hangisinin oluşması sırasında DNA’nın kendini eşlemesi görülmez?

 
 
 
 
Soru 16.

Hem prokaryot hem de ökaryot hücrede RNA’nın bulunduğu kısımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 17.

Sitoplazmada serbest olarak bulunan, amino asitleri tanıyarak ribozoma taşıyan molekül hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın RNA ile ortak olan bir özelliğidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki canlılardan hangisinde DNA molekülü, hücrenin çekirdek, mitokondri ve kloroplastlarında bulunur?

 
 
 
 
Soru 20.

Proteinlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x