2015 1. Dönem AÖL Coğrafya 8 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Coğrafya 8 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 verilerine göre ülkemizin yıllık nüfus artış hızı yaklaşık binde ( ‰ ) kaçtır?

 
 
 
 
Soru 2.

I. Nüfus sayımları
II. Nüfus tahminleri
III. Ekonomik göstergeler
IV. Demografik araştırmalar
Yukarıda verilenlerden hangileri nüfus projeksiyonlarının yapılmasında yararlanılan temel veri kaynaklarıdır?

 
 
 
 
Soru 3.

Ülkemizde bölgesel kalkınma projelerinin yapılmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi Doğu Karadeniz Projesi’nin (DOKAP) kapsadığı illerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde Türkiye’nin jeopolitik konumu ve önemi daha iyi vurgulanmıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşusu değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Kıbrıs adasında yaşanan olaylardan hangisi daha eski tarihlidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi İnsani Gelişim Endeksi’nde alt sıralarda yer almaktadır?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Rusya Federasyonu ile bölgede yer alan ülkeler arasında uluslar arası alanda soruna neden olmaktadır?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi kendi doğal kaynaklarını verimli kullanarak ekonomisini geliştirmiş ülkelere iyi bir örnektir?

 
 
 
 
Soru 11.

Petrol, doğal gaz ve kömür gibi yer altı kaynaklarına sahip olmak ve üretimini, denetimini kontrol altında tutmak devletlerin en temel politikalarından biri olmuştur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Hazar Havzası petrol rezervleri haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi uluslar arası alanda sıcak çatışmalara neden olan doğal unsurlardandır?

 
 
 
 
Soru 14.

Petrol, aşağıdaki bölgelerin hangisinde çatışmalara neden olan enerji kaynağıdır?

 
 
 
 
Soru 15.

15. ve 16. Sorular Aşağıdaki Metne Göre Cevaplanacaktır

Toprak, doğal değişim döngüsü içinde atıkların emilmesini sağladığı gibi organizmalar için yaşam alanı, madenler ve su için adeta bir depodur. Sosyo ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapmasının yanında tarihi ve kültürel mirası da üzerinde barındırır.Topraklar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 16.

Toprakların en önemli işlevi nedir?

 
 
 
 
Soru 17.

Erken uyarı sistemleri ve sağlam yapıların inşa edilmesi, öncelikle hangi afete karşı alınması gereken önlemlerdir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi çevre yönetiminin amaçlarından biri olamaz?

 
 
 
 
Soru 19.

Türkiye’de suyun en fazla kullanıldığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

• Büyük Okyanus’un batısında yer alır.• Yüksek yanardağlar, kraterlere sahip irili ufaklı adalar grubudur.• Doğal zenginlikleri nedeniyle “Yeryüzü Cenneti” olarak isimlendirilir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen adalar grubunun adı nedir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x