2015 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kişilerin başkalarına zarar vermeden, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın diledikleri gibi davranabilmeleri hangi kavramla açıklanır?

 
 
 
 
Soru 2.

Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi şehir (site) devletlerinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

• Ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele• Gelir adaleti ve eşitlik• Fırsat eşitliği• Sosyal güvenlik Verilenler aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

 
 
 
 
Soru 6.

Devlet erkinin tek bir kişinin veya grubun eline geçmesini önlemek ve yargı bağımsızlığını sağlamak için 18.yy’da yaşamış olan Montesquieu tarafından savunulan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Seçmen olmanın vergi ödeme, eğitim, cinsiyet gibi bazı şartlara bağlandığı oy kullanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Anayasanın 6.8 maddesine göre kurulan siyasal partiler kanununa göre siyasi partilere katılma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 9.

Çoğulcu demokrasi konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 10.

Batılı devletlerin baskı ve dayatmaları sonucunda 1856’da, gayrimüslimlerle Müslümanlar arasındaki bazı farklılıkları ortadan kaldırmak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Kuvvetler ayrılığı ilkesi Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi Anayasasında ilk defa kabul edilmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ve insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardandır?

 
 
 
 
Soru 13.

Dünyada barışın sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla 1945’te kurulun uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası insan hakları örgütlerinin, insan hakları ihlallerinin önlenmesindeki katkılarından değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarını korumak için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşudur?

 
 
 
 
Soru 16.

Günümüzde insan haklarının korunması konusunda bazı sorunlar yaşanmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bu sorunların sebeplerindendir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın, eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ne denir?

 
 
 
 
Soru 18.

İzmir İktisat Kongresinde özel teşebbüsün önemi vurgulanmış, özel teşebbüse her alanda destek olunacağı belirtilmiş ama özel teşebbüs gerekli atılımları başaramayınca Türkiye Cumhuriyeti hangi ilke ile planlı ekonomiye geçiş yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Halk iradesinin yönetime yansıması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 
 
 
 
Soru 20.

“Çağdaş topluma ayak uyduramayan bir millet yok olmaya mahkumdur.” sözü Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisi ile bağlantılıdır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...