2015 1. Dönem AÖL Din Kültürü 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Din Kültürü 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bir toplumda eskiden beri uygulanan, nesilden nesile aktarılan kültürel değer, bilgi ve alışkanlıklara _________ denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Örf ve âdetler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 3.

İslam’dan önce de var olan ve İslam’a ters düşmeyen örf ve âdetlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Peygamberimiz’in ahlakı sorulduğunda Hz. Aişe’nin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in insan haklarına verdiği öneme en iyi örnektir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

“Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, bir dini ve bir mezhebi kabul etmeye zorlanamaz.” Bu parağrafta Atatürk aşağıdakilerden hangisine vurgu yapmıştır?

 
 
 
 
Soru 10.

Türkler Müslüman olmadan önce çeşitli dinlere inanmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu dinlerden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmadan önce benimsedikleri Gök Tanrı inancının temel özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemelerinde etkili olmamıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Türkler arasında İslam anlayışının oluşmasında ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 
 
 
 
Soru 14.

• 1207 yılında Belh şehrinde doğmuştur.• Asıl adı Celaleddin Muhammed’dir.• Mesnevi adlı eseri vardır.• 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 15.

1281 yılında Horasan’da doğmuştur. Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır. Vaaz ve sohbetleriyle İslam dinini insanlara öğretmeye ve sevdirmeye çalışmıştır. Sohbet meclislerinde kolay anlaşılır, sade bir Türkçeyle “nefes” adı verilen beyitler söylemiştir. Manzum olarak söylediği şiirlerinin toplandığı “Makalat” adlı Arapça bir eseri vardır. Bu parçada verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

• 767 yılında Gazze’de doğmuştur.• 820 yılında Mısır’da vefat etmiştir.• er-Risale ve el-Ümm en meşhur eserleridir. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam sanatlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

• Türk tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerindendir.• Hocası Tapduk Emre’dir.• Şiirlerini Türkçe yazmıştır.• Divan ve Risalet’ünNushiyye adlı eserleri vardır. Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 19.

Kitap kenarlarını ve satır aralarını altın tozu, çiçek ve nakışlarla süslemek olarak adlandırılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Nakşî, Levnî ve Nigarî gibi ünlü şahsiyetlerin eserler verdiği sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...