2015 1. Dönem AÖL Din Kültürü 5 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Din Kültürü 5 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

“Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan ayrılırsa kendisine zarar vermiş olur.”
(İsra Suresi, 15. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bir amaca ulaşmak için gereken bütün tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah’a bırakıp ondan yardım beklemeye ne denir?

 
 
 
 
Soru 3.

İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde samimiyet anlayışına uygun düşmez?

 
 
 
 
Soru 5.

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın…”
(Bakara Suresi, 264. ayet)
Ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlere getirilen kolaylıklardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel faydalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 8.

Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkısı diğerlerine göre daha az olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak sıfatlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Peygamberimiz’in gençliğinde Hılfu’lFudul (Erdemliler Birliği) topluluğuna katılması onun hangi özelliği ile daha çok ilgidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi örnek bir Müslüman’ın özelliği olamaz?

 
 
 
 
Soru 12.

Peygamberimiz’e “Emin” sıfatı verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

• Sıffin Savaşı sonucunda ortaya çıkmıştır.
• Hüküm vermek Allah’a aittir
• Ameller, imanın bir parçasıdır.
Verilen bu bilgiler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 14.

İslam tarihinde Hz. Muhammed’in vefatından sonra halifeliğe Hz. Ali’nin getirilmesinin gerektiğini savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

“İnsan kendi eylemlerinde tamamen özgürdür. Fiillerin yaratılmasında Allah’ın bir müdahalesi yoktur. Eğer insanın fiillerinin yaratıcısı Allah olsaydı, o zaman Allah’ın insanları cezalandırması anlamsız olurdu.”
Bu düşünce mutezile mezhebinin temel görüşlerinden hangisini ifade etmektedir?

 
 
 
 
Soru 16.

• Mutezile mezhebine bir tepki olarak doğmuştur.
• İslam dininin inançla ilgili konularını Kur’an ve Sünnet temelinde akılla yorumlayarak açıklamıştır.
• İyi – kötü akılla değil vahiyle bilinir.
Verilen bu bilgiler aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi tevekkül anlayışı kapsamında değerlendirilemez?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sonuçlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan fıkhi mezheplerden biridir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorumların birleştiği temel konulardan biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x