2015 1. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

I. İnsanın pratik ihtiyaçlarını karşılama düşüncesinin ürünüdür.
II. Aynı konuda farklı sonuçlar ortaya konulabilen bir bilgidir.
III. Yaşamın anlamını sorgulayan bir bilgidir.
IV. Düzenli ve sistemli bir bilgidir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri felsefi bilgiye aittir?

 
 
 
 
Soru 2.

Bilgiyi konu alan felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

• Yaratıcı insan aklının ürünüdür.• Öznel ve özgün ürünler ortaya koyar.• Objelere ilişkin doğru bilgiler vermesi zorunlu değildir.
Yukarıda özellikleri belirtilen bilgi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Felsefe ile sanatın ortak özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel soruları arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 6.

İnsan her şeyin ölçüsüdür. Herhangi bir konuda genel geçer bir yargıda bulunamayız. Herkesin üzerinde uzlaşabileceği doğru ya da yanlış hiçbir şey yoktur. Protagoras’ın bu görüşlerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye akıl yoluyla ulaşılabileceğini savunan rasyonalist düşünürlerden biridir?

 
 
 
 
Soru 8.

Kant’a göre bilgilerimizin iki kaynağı vardır. Bunlar akıl ve deneydir. Deney dış dünyaya ilişkin bilgilerimizin ham maddesini, içeriğini verir. Akıl ise bu ham maddeyi düzenler, belli bir kalıba sokar. Kavramlar, deneyden gelen malzeme olmaksızın boş, deneyden gelen ham madde ise kavramlar olmaksızın kördür. Kant’ın bu görüşü dikkate alınarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi “Pozitivizm” akımının savunduğu görüşlerden birisi olamaz?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi rasyonalizm ile emprizmin ortak yönüdür?

 
 
 
 
Soru 11.

Bilgilerimizin kaynağının yalnızca deney olduğu görüşünde olan düşünürler hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 12.

XIX. yüzyıl bilimin sanayi alanına uygulandığı bir dönem olmuştur. Teknolojinin gelişmesi bilimsel araştırmalarda yeni ufuklar açmıştır. Fizikte ışığın yayılması ve dalga kuramı; kimyada atomla ilgili çalışmalar, enerjinin korunumu yasası ve termodinamik yasası gibi gelişmeler sayılabilir. Bu dönem aynı zamanda bilimlerin felsefeden ayrılma sürecinin tamamlandığı bir dönem olmuştur. Buna göre XIX. yüzyıl bilimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 13.

İlkçağlarda tüm bilimleri kapsayan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

• Bilim insanları topluluğu, içinde yaşadıkları toplumun değer • Paradigma kavramını bilim felsefesi literatürüne kazandırmıştır.• Bilimi, bilim insanları topluluğunun bir etkinliği olarak değerlendirir.
Yukarıda düşüncelerinden bazıları verilen düşünür hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

Bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan bilim insanının inançlarından, kişisel kanaatlerinden, dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir. Bilimsel bilgi kişiden kişiye ya da toplumdan topluma değişmez.
Yukarıda bilimsel bilginin hangi özelliği anlatılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 16.

Bilim ve teknoloji yalnızca olumlu, yaşamı kolaylaştıran sonuçlar üretmez. İnternet ve cep telefonları bir yandan iletişimi kolaylaştırırken bir yandan da bağımlı bireyler meydana getirmekte, sosyalleşmeyi sanal ortamlarda yaşayan sorunlu bireyler yaratmaktadır. Bilim, olumlu ve yapıcı bir biçimde kullanıldığı zaman da olumsuz sonuçlar doğurduğu zaman da yaşamı doğrudan etkilemektedir.
Yukarıda bilim ve teknolojinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorularından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Varlığı idea olarak kabul eden düşünürler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 19.

• İki çeşit varlık vardır; mümkün varlık ve zorunlu varlık(Vacibü’l Vücut)• Mümkün varlıklar varoluşlarını ilk varlık olan Tanrı’dan alırlar.• Zorunlu varlık ise bir ve gerçek olan Tanrıdır. Tanrı var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duymaz.
Yukarıdaki görüşler hangi düşünüre aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un varlık konusundaki görüşlerindendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x