2015 1. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi Ahlak felsefesinin temel kavramlarındandır?

 
 
 
 
Soru 2.

Arkadaşına yaptığı olumsuz bir davranıştan dolayı kişinin ileride pişmanlık ve üzüntü duyması hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 3.

Ahlak yargıları değerlerle ilgilidir ve insanın nasıl davranacağını belirler.Bilimsel yargılar ise olaylar arasındaki değişmez neden sonuç ilişkilerini gösteren evrensel yasalardır.Buna göre Ahlaki yargıların bilimsel yargıdan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 4.

Ahlaksal eylemler insana mutluluk veriyorsa iyi, vermiyorsa kötüdür. Bütün insanlar eylemlerini kendilerine yarar sağlayacak biçimde düzenler.Bu ifade aşağıdakilerden hangisine aittir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi, evrensel ahlak yasasını objektif özelliklerin belirlediğini savunan düşünürlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 6.

İnsan, varlığın birliğine ya da Tanrıya üç aşamadan geçerek ulaşabilir. Bu aşamalardan geçen insan kamil insandır. Kamil insan yaratanla yaratılanı bir ve aynı şeyler olarak görür. Bu birliğe Aynü’l cem diyen düşünürün ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 7.

Devletin iktidar gücünü hiçbir iç veya dış baskı olmadan kullanmasıdır. Bir devletin diğer devletlere karşı bağımsızlığının bir göstergesidir.Burada tanımlanan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Demokratik veya hukuksal otoritenin kaynağı, insanın doğal yeti, nitelik ve gereksinimlerinden doğan yazılı hukuk kurallarıdır. Hukuk kuralları yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağlar.Bu anlayış aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

 
 
 
 
Soru 9.

Hobbes’a göre devlet yapma bir cisimdir. Doğada asıl gerçek olan tek tek cisimlerin bir araya gelerek başka şeyleri oluşturması gibi asıl gerçek olan tek tek bireyler de bir araya gelerek kurumları, kurumlarda devleti oluşturmuşlardır.Parçada verilen düşüncenin ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

İdeal düzenin her şeyden önce inanç, vicdan, düşünce ve ekonomi alanında serbest girişim özgürlüğü başta olmak üzere tüm etkinlik alanlarında özgürlüğe önem verilme ile gerçekleşeceğini savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Devlet organizma gibidir, İnsanda bulunan duygu, cesaret ve akıl devlette, yöneticiler, bekçiler ve çalışanlar olarak karşılığını bulur. Filozoflar kral olduğunda ideal devlet gerçekleşmiş olacaktır.İdeal devlet hakkında yukarıdaki düşünceleri savunan filozof hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

1984 isimli eserinde baskıcı yönetimleri gözlemleyerek bu durumun değişmemesi halinde dünyanın gelecekte alacağı görünümü anlatmaya çalışan düşünür kimdir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi, ideal düzen arayışlarıyla ilgili olarak yazılmış ütopik bir eser değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Sanatçı dışarıdan almış olduğu izlenimlerle işe başlar ve bu izlenimler sanatçı için ham bir malzemedir. Sanatçı bu ham malzemeleri işler, dönüştürür ve bir sentez haline getirir.Bu düşünceye göre sanatçı eserlerini aşağıdakilerden hangisine göre oluşturur?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi estetiğin temel sorularındandır?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi estetik yargılar için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Renkler, şekiller ve sesler kişiler tarafından farklı şekilde değerlendirilir. Kimse kendisinin güzel bulduğunu başkalarının da güzel bulmasını bekleyemez.Bu düşünce estetik yargıların hangi özelliğini ifade eder?

 
 
 
 
Soru 18.

Teoloji belirli bir dini temel alır ve incelediği dinin kurallar sistemini doğru olarak kabul eder. Her dini kendine özgü tarihi, konusu ve problemleriyle ele alıp inceler.Din felsefesi ise genel olarak dinin doğası, dinsel inancın yapısı, dinin insan yaşamındaki yeri gibi konuları nesnel bir yaklaşımla ele alır.Buna göre teolojinin din felsefesinden farkı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Tanrı’nın kendi varlığı ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak peygamberler aracılığı ile duyurması aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi tanrının varlığını kabul eden görüşlerden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x