2015 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Dinler tarihinin konusu aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Dinler tarihi, ferdin dini tecrübesini ve bu tecrübenin tezahürlerini ortaya koymak için aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanır?

 
 
 
 
Soru 3.

Dinler tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 4.

“Din, akıl sahibi şuurlu insanları kendi irade ve arzularıyla hayırlı olan şeylere sevkeden ilahi bir kanundur.” İslam alimlerinin bu tanımına göre din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 5.

Din ve mitoloji ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel faydalarındandır?

 
 
 
 
Soru 7.

Yahudi inancına göre “İlk Yahudi” aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi Reformist Yahudiler’in görüşlerindendir?

 
 
 
 
Soru 10.

Türkiye Yahudilerinin yasal temsilcisi kimdir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Katolik Kilisesi’nin 1962 – 1965 yılları arasında, kendi anlayışını çağın şartlarına uydurmak, kendilerine olan karşıtlığı azaltmak, dini yaşamayı kolaylaştırmak amacıyla yaptığı konsül aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 13.

Hristiyanların, ekmek ve şarapla yaptıkları ayin aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

• Ülkemizde yaşayan en kalabalık Hristiyan gruptur. • İstanbul’daki Patrikliğe bağlıdırlar. Hakkında bilgi verilen ülkemizde yaşayan Hristiyan grup aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

İslam dinine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 16.

İslam mabetlerinde kişi veya varlıkların resim ve heykellerine rastlanmaz. Bunun asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

• Kurucusu Siddharta Gautama’dır. • Hinduizmin, Brahman şekilciliği ve kast taassubuna karşı bir harekettir. • Izdırabın kaynağı olan arzu ve ihtiraslardan kurtulmak “Sekiz dilimli yol’u” izlemekle mümkündür. Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki dinlerin hangisinde “kurucu”nun isminden bahsedilmez?

 
 
 
 
Soru 19.

• Getirdiği din tek tanrı inancına dayanır. • Ahura Mazdah’a ibadet, Feriştehlere hürmet, şeytanlara lanet O’nun öğretilerindendir. • Gathalar diye adlandırılan kutsal metinler kendisine atfedilir. Hakkında bilgi verilen din kurucusu kimdir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi yaşayan kabile dinlerinin genel özelliklerindendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...