2015 1. Dönem AÖL Psikoloji 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Psikoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

• Zeka, soyut düşünme gücüdür.• Zeka, düşünme ve anlama gücüdür.• Zeka, muhakeme gücüdür.
Yukarıdaki görüşlere dayanarak zeka ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 
 
 
 
Soru 2.

11-12 yaşlarına kadar hızlı bir gelişim gösteren zeka, 12 yaşından sonra gelişim hızı biraz düşmekle beraber olgunlaşma sınırına kadar devam eder. 19 20 yaşlarında zihin gücü gelişebileceği tavan sınırına erişmiştir. Yaklaşık 50’lili yaşlardan sonra zihin gücü zayıflamaya başlar. Bu durum zeka ile ilgili aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 3.

Bir test ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hazırlandıkları kültürden bağımsız olmayıp o kültürün etkilerini taşırlar. Bu nedenle bir test farklı bir kültürde uygulanacağı zaman, o kültürün unsurlarına uyarlanmalıdır. Bu durum zeka testinin hangi özelliğe sahip olmasını gerektirir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisinde zeka geriliğini ifade eden kavramlar birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeye örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 6.

İnsanın yaratılışına bağlı olarak ortaya çıkan, doğuştan getirdiği fizyolojik kaynaklı kişilik özellikleri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Kişiliği etkileyen faktörlerin en temeli, kişinin doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı özelliklerdir. Buna göre kişilik üzerinde aşağıdakilerden hangileri etkilidir?

 
 
 
 
Soru 8.

• İnsan hızını kendinden alan, dinamizmi kendinde olan oluşum halinde bir varlıktır.• Bilinçaltına itilen duygu, düşünce, arzu ve istekler insanın kişiliğini etkiler.• Kişilik, beden yapısıyla birlikte doğuştan gelen bir yapıdır.
Yukarıda açıklaması verilmeyen kişilik kuramı hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

Kişilik karmaşık bir yapıda olduğundan kişiliği doğrudan ölçen bir test mevcut değildir. Kişilik testleri kişilik hakkında bizlere ipucu verir. Bu ipuçları başka verilerle desteklenirse testin güvenirliliği artar. Bu parçaya göre kişilik testleri hakkında hangi yargıya ulaşabiliriz?

 
 
 
 
Soru 10.

Organizmanın hedefe yönelik davranışlarının amaca ulaşmasının sürekli engellenmesi halinde aşağıdaki tepkilerden hangisi beklenmez?

 
 
 
 
Soru 11.

Doğal afetler, savaşlar, gelişimsel olaylar, hayatın normal akışını bozan gerginlik, kaygı oluşturan durumların kişide yol açtığı zorlanma durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi iyi (olumlu) stresin kişiye kazandırdığı bir özellik değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Dedikodu yapanların başkalarını dedikoducu olarak görmesi hangi savunma mekanizmasıyla açıklanır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi stresle baş etmede kullanılan duygusal yöntemlerdendir?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Hastanede tedavi edilmesi gereken ağır hastalıklardır.
II. Gerçek hayatla ilgi kesilmiştir.
III. Kişilikte parçalanmalar görülür.
IV. Hastanın irade gücü zayıftır.
Yukarıda verilenlerin hangileri psikotik bozuklukların özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bastırılmış ve bilinçaltına itilmiş dürtülerin; rüyaların yorumu, dil sürçmeleri, unutulmuş veya yanlış kullanılan sözcük ve hareketlerden yararlanılarak bilinç durumuna getirilip anormal davranışın tedavisinde kullanılması hangi psikolojik yöntemdir?

 
 
 
 
Soru 17.

Bireyin davranışını ve görüşlerini baskı nedeniyle değiştirip, yanlış olduğunu bile bile başkaları öyle davrandığı için aynı davranışta bulunması hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Bir tutumun değişmesi için tutum ile davranış arasında bir tutarsızlığın olması gerekir. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ifade eden birisinin sigara içmeye devam etmesi tutumların değişmesi ile ilgili hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kimlik oluşum süreciyle ilgili olarak söylenemez?

 
 
 
 
Soru 20.

Çocukluk döneminde annebabasını örnek alanlar, ergenlik döneminde dışa yönelerek sevdiği, güvendiği, kendisini olduğu gibi kabul ettiğine inandığı kişiler gibi olmak ister. Kişilerin çocuklukta ve ergenlikte modele benzeme çabası aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x