2015 1. Dönem AÖL Sosyoloji 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Sosyoloji 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin araştırma konularından değildir?

 
 
 
 
Soru 2.

Toplumsal olay, toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan yeri ve zamanı belirli değişmelerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal olaya örnek olarak verilebilir?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Stadyumda futbol karşılaşmasını izleyenler
II. Askerlik çağına gelmiş olan gençler
III. Okuma yazma bilmeyenler
IV. Bir sınıfın öğrencileri
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal kategoriye örnek olur?

 
 
 
 
Soru 4.

Toplumlar farklı ölçütler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Ekonomi ölçütü kullanılarak yapılan sınıflandırmada aşağıdaki toplum tiplerinden hangisi bulunmaz?

 
 
 
 
Soru 5.

Bir toplumun kültürel yapısı üzerinde yaşanılan doğa dikkate alınmadan anlaşılamaz. Buna göre sosyoloji bir toplumun kültürel yapısını incelerken aşağıdaki bilimlerden hangisinin verilerinden yararlanmak zorundadır?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 7.

Araştırmacı, üzerinde çalışmaya karar verdiği konu hakkında daha önce edindiği bilgi birikimini yok saymalıdır. Eski bilgilerimizi bir tarafa koyarak yeni bir araştırmaya girersek, araştırdığımız konuda tarafsız ve önyargısız davranma olasılığımız artacaktır.
Yukarıda açıklanan, bilimsel çalışmalarda uyulması gereken ön kabullerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Grup içi dayanışmayı tespit edip, çatışmaları ve uyumsuzlukları azaltmayı amaçlayan, bireyler arası ilişkilerin derecesini, kimin lider özellikleri taşıdığını hangi bireylerin birbirleriyle daha çok iletişiminin olduğunu öğrenmek için uygulanan araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 9.

İçinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal varlıktır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Bir okul futbol takımının diğer okulun futbol takımının antrenörü ile ilişkisi hangi tür toplumsal ilişkiye örnek olur?

 
 
 
 
Soru 11.

Bireyin toplum içindeki yerini belirleyen hak ve ödevlerle biçimlenen konumuna toplumsal statü denir. Toplumsal statülerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 12.

• Bireyin yerine getirdiği rollerin birbirini desteklemesi.• Bir rolün, diğer bir rolün yerine getirilmesini zorlaştırması.• Toplum içinde nasıl davranılması gerektiğini gösteren ve yaptırım gücü taşıyan kurallar sistemi. Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Yazısız olan toplumsal normların yaptırımları hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 14.

Savaş, devrim, iç çatışma ve ekonomik bunalım dönemlerinde toplumsal sapmaların arttığı görülür. Aynı zamanda, enflasyon, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlikler gibi ekonomik sorunlar toplumsal sapma davranışlarını arttırır. Buna göre toplumsal sapma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal grupların özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 17.

Köy toplumsal yapısı ile kent toplumsal yapısı birbirinden farklıdır. Köy ve kent farklılaşması aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

…… = KÖY — > KENT
 
 
 
 
Soru 18.

Toplumsal tabakalaşma ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

Açık sınıf tabakalaşmasında, bireylerin tabakalar arasında yer değiştirebilmesinde belirleyici olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Bir fabrikanın patronu olan Kaya’nın iflas ederek başka bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x