2015 1. Dönem AÖL Sosyoloji 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Sosyoloji 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 
 
 
 
Soru 2.

• Belli bir toplumda kültürün maddi ve manevi ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır.• Bir kültürün başka bir kültürden bir takım unsurlar almasıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavramlar hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurum değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aile, birincil grup ilişkilerinin yaşandığı temel kurumlardan birisidir. Birincil grup ilişkilerinin temel özelliği çıkar duygusundan uzak samimi duyguların yaşandığı ilişkiler olmasıdır.Aşağıdakilerden hangisi birincil grup ilişkisine örnek verilebilir?

 
 
 
 
Soru 5.

Aşağıdaki aile sınıflandırmalarının hangisi, tek eşliliğin olduğu, evlenme ve boşanmanın hukuk kurallarıyla yapıldığı, eşitlik ilkesine dayanan aile türüdür?

 
 
 
 
Soru 6.

Günümüz ailesinde kadının statüsünde olumlu anlamda değişimler meydana gelmiştir. Bu olumlu değişimlerin nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Evreni yaratan ve yöneten bir tanrının varlığını kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

I. Bir takım kurallar koyarak toplumsal düzeni sağlamaya çalışır.
II. İnsanların psikolojik olarak rahatlamalarına yardımcı olur.
III. Bireyin korku ve günlük kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olur.Verilenlerden hangisi veya hangileri dinin toplumsal işlevlerindendir?

 
 
 
 
Soru 9.

• Üretim faaliyetleri• Tüketim faaliyetleri• Bölüşüm faaliyetleri Tüm bu faaliyetler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi iş bölümünün yararlarından değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisini söyleyen bir kişi, iktidarın kaynağının halkın iradesine dayandırıldığı bir devlet şeklini ortaya koymaktadır?

 
 
 
 
Soru 12.

Demokratik toplumlarda baskı grupları, siyasi mekanizmayı etkileme gücüne sahip gerekli örgütlerdir? Aşağıdakilerden hangisi baskı gruplarına örnek oluşturmaz?

 
 
 
 
Soru 13.

Birden fazla kişinin, bir grubun ya da zümrenin egemenliğine dayanan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşünce sisteminin özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 15.

Toplumsal ilerleme daha iyiye ve mükemmele doğru olan bir değişmeyi ifade eder. Aşağıdaki değişmelerden hangisi ilerleme sayılmaz?

 
 
 
 
Soru 16.

I. Fizik çevre
II. Bilim ve teknoloji
III. Ekonomi
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerdendir?

 
 
 
 
Soru 17.

Tek bir karar mekanizmasının (bir liderin, grubun veya bir devlet organının) hazırladığı plan ve programların uygulanması ile gerçekleşen toplumsal değişme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

‘’Toplumu meydana getiren farklı maddi ve manevi unsurların, uyumlu ve dinamik bir bütün oluşturacak şekilde birbirini tamamlamasıdır.’’ Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeyi hızlandıran etkenlerdendir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sonrası yapılan ıslahat hareketlerindendir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x