2015 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihçisinin görevleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının yaygın olarak kabul gören tarihi dönemlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdaki bilgilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat tarihinin sağladığı yararlardan biri değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Ertuğrul Bey’in vefatından sonra idaresi altındaki çok sayıda aşiretlerden – ki bu aşiretlerin Ertuğrul’un idaresi altında toplanmalarının kendisinin uç beyi ve Oğuzların en şerefli boyu olan Kayılara mensup olmalarının da dahli vardır – kişisel yetenek ve cesareti sebebi ile kendisinin bağlı olduğu Kayı aşireti Ertuğrul’un küçük oğlu Osman Bey’e bağlandı. Osman Bey, 1258’de Söğüt’te doğmuştu. Buna göre aşiret beyi olduğu zaman yirmi üç yaşında demektir.Bu parça anlatım özellikleri düşünüldüğünde aşağıdaki metin türlerinden hangisinden alıntılanmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir etkisi olmamıştır?

 
 
 
 
Soru 7.

Bir toplumdaki edebi ürünleri, türlerin gelişimini değerlendiren, ürünlerin ortaya çıktığı toplumun tarihiyle, ekonomiksosyal yapısıyla ilişkisini inceleyen, dönemsel ayrımlarla öğrenilmesini kolaylaştıran bilime (_________) denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Özellikleri ve yakınlıkları dikkate alındığında aşağıdaki bilim dallarından hangisi edebiyat tarihçisinin ilgi alanı içinde en uzak yere sahiptir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü dönemine ait bir özellik değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

Kar buz kamug erüşti (Kar buz tümü eridi) Taglar suvı akıştı (Dağların suyu akıştı) Kökşin bulıt örüşti (Mavi bulut yükseldi) Kayguk bolup egrişür (Kayık gibi sallanır) Bu dizeler için aşağıdaki özelliklerden hangisi doğru değildir?

 
 
 
 
Soru 11.

“Sagu” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 12.

• Aç ne yimes, tok ne times. (Aç ne yemez, tok ne demez.) • Kanıg kan bile yumas. (Kanı kanla yıkamazlar.) • Yırak yir savın arkış keltürür. (Uzak yerin haberini kervan getirir.)
Yukarıda verilen özlü sözler, aşağıdaki ürünlerden hangisine örnektir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi nazım türlerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 15.

Göktürkler bir savaşta hile yapan düşmana yenilmiş, hakanlarıyla birlikte kılıçtan geçirilmişlerdir. Yalnız, hakanın oğlu Kayan ile yeğeni Nüküz kadınları yanlarına alarak kaçmış; ince, sıkışık, karlı bir geçitten bir dağlar ardı ülkesine sığınmışlardır. Bu bilinmez dağ ülkesi aşılmaz sarp tepelerle çevrilmiş geniş bir yurttur. Göktürkler bu yeşil yurtta dört yüzyıl kalıp çoğalırlar. Sonunda burası onlara dar gelmeye başlayınca çıkmak için çareler ararlar. Nihayet içlerinden bir demirci çıkar; bir demir madeni var, eğer onu eritirsek yol buluruz, der.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi “koşuk” için söylenemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları’nın özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 18.

Destanlar ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

İnsanoğullarının üzerine atalarım, dedelerim Bumin Kağan, İstemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk devletini ve yasalarını düzenleyivermişler. Dört bucak hep düşman imiş. Ordular sevk ederek dört bucaktaki halkları hep almış bağımlı kılmışlar. Doğuda Kingan dağlarına kadar, batıda Demir Kapı’ya kadar (halklarını) yerleştirmişler. İki sınır arasında pek örgütsüz Göktürkleri düzene sokarak öylece hüküm sürerlermiş. Akıllı hükümdarlar imiş, cesur hükümdarlar imiş. (Orhun Yazıtları)
Yukarıdaki metin Orhun Yazıtları’ndan alıntılanmıştır. Konusu ve anlatım özellikleri dikkate alındığında bu metinden aşağıdakilerden hangisine dair bilgi edinilemez?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının yazılı dönem özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x