2015 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 1. Dönem AÖL Türk Edebiyatı 4 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Bilip sözlese sözce biligke sanur Bilgisiz sözi öz başına yiyür (Bilerek söylenen söz bilgi sayılır Bilgisizin sözü kendi başını yer) İki neng bile er karımaz özi Bir edgü kılınçlı bir edgü sözi (İnsan iki şey ile korur kendini Bir iyi işi, bir de iyi sözü)
Yukarıdaki düzelerin konu ve biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmış olabilir?

 
 
 
 
Soru 2.

I. Ansiklopedi niteliğinde ilk Türkçe sözlüktür.
II. İslamiyet öncesi döneme ait şiirlere yer verilmiştir.
III. Türkçenin bilinen ilk yazılı metnidir.
IV. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Divanü Lügati’t-Türk ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi İslami döneme geçişte görülen ilk eserlerin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 4.

X
III. ve X
IV. yy. da Anadolu bölgesinde gelişen Türk edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 5.

İlahi türü ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 6.

Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 7.

“Danişmendname” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünün özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 9.

X
III. ve X
IV. yy. da Anadolu’da siyasi gelişmelerin, çalkantıların çok olması insanları daha çok dini alana yöneltmiştir. Bu durum aşağıdaki edebi gelişmelerden hangisinin oluşmasına neden olmuştur?

 
 
 
 
Soru 10.

Dede Korkut Hikâyeleri’nin dil özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının İslami dönemdeki ayrımlarından biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıda Kudatgu Bilig’te yer alan kahramanlar ve onların simgelemesi eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuş islami ilimlerini ve tasavvuf bilgilerini Buhara bölgesinde edinmiş bulunan [………………..], tarikat kurucusu, şair ve din büyüğü, “hikmet” adlı şiirleriyle Türk dünyasının manevi hayatını etkilemiş nadir kişilerdendir.Bu parçada özellikleri tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi 13. ile 19. yy.arasında etkili olan divan edebiyatı’na verilen adlardan biridir?

 
 
 
 
Soru 15.

İslamiyet etkisindeki dönemde oluşturulan ilk edebi ürünler […………………..] lehçesi ile oluşturulmuştur.

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı’nın özelliklerinden biridir?

 
 
 
 
Soru 17.

Destan dönemi ile İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı dönemlerinde aşağıdakilerden hangisinde bir değişim görülmez?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 19.

I. Cömertlik, cimrilik, kibir, iyi huy gibi ahlaki konularda öğütler verir.
II. Beyit ve dörtlükler biçiminde karışık olarak yazılmıştır.
III. Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Numaralandırılmış cümlelerde özellikleri tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi Soru 14 yy. divan edebiyatı sanatçılarından Ahmedi’ye ait bir eserdir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x