2015 2. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Akaid ve Kelam 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Kelam, mü’minleri taklidi imandan tahkiki imana ulaştırma arzusuyla, Cenab-ı Hakk’ın zat ve sıfatlarından, risalet ve nübüvvetten, mebde ve meâd itibariyle kainatın hallerinden bahseden ilimdir. Bu paragrafta kelam bilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi Kelam’ın temellerinin Hz. Muhammed (sav.) döneminde atıldığına işaret etmektedir?

 
 
 
 
Soru 3.

Kelam alanında ilk eserleri hangi mezhebe mensup alimler vermiştir?

 
 
 
 
Soru 4.

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet) Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 5.

Hanefi mezhebinin ilk dönem içtihatlarında Irak örfünün, sonraki içtihatların da ise Maveraünnehir Bölgesi’nin izleri görülür. Bu paragraf, mezheplerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden hangisine örnek oluşturur?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdaki mezheplerden hangisi Şii fırkalar arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Mürcie mezhebinin görüşleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 
Soru 8.

Büyük günah sahibi ne mü’min ne kafirdir. O, iki yer arasında bir yerdedir. Mutezile’nin bu görüşü aşağıdaki ilkelerden hangisinde dile getirilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Aşağıdaki görüşlerden hangisi Eş’ari mezhebine ait değildir?

 
 
 
 
Soru 10.

• 780 yılında Bağdat’ta doğmuş, 855 yılında vefat etmiştir. • Hadis ve fıkıh alanında tanınmıştır. • “Müsned” adlı eseri meşhurdur. Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

İnsanın; şeriat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarından geçerek Allah’a ulaşacağını söyleyen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Alevi – Bektaşi kültüründe yol kardeşi olmak isteyen iki ailenin kurban keserek kardeş olmaya söz verdikleri ceme ne isim verilir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde mü’min bir kimsenin davranışı anlatılmaktadır?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi mü’minlerin sıfatı olamaz?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdaki görüşlerden hangisi İmam Maturidi’ye aittir?

 
 
 
 
Soru 16.

Taklidi İman ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 17.

“Ben mükemmel bir varlık olmadığım halde mükemmele ulaşma arzusundayım. Bu düşünce bana ancak mükemmel olan bir varlık tarafından gelmiş olmalıdır.” Bu şekilde düşünen bir kimse Allah’ın varlığının delillerinden hangisini dile getirmektedir?

 
 
 
 
Soru 18.

Allah’ın isimlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden vfarklıdırv?

 
 
 
 
Soru 19.

Kur’an-ı Kerim’de melekler ile ilgili verilen bilgiler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

“Yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Halbuki onlar, bunlardan daha kuvvetliydiler. Ne göklerde ve ne de yerde hiç bir şey Allah’ı aciz bırakamaz. Çünkü O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” (Fâtır suresi, 44. ayet) Bu ayette Allah’ın sıfatlarının hangilerinden bahsedilmektedir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x