2015 2. Dönem AÖL Coğrafya 3 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Yukarıda gösterilen kayaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdaki kayaçlardan hangisinin sertlik derecesi daha düşüktür?

 
 
 
 
Soru 3.

İki okyanusal levhanın birbirinden uzaklaşması sonucu hangi yeryüzü şekli oluşur?

 
 
 
 
Soru 4.

Haritada işaretli alanlardan hangisi volkanik faaliyetlerin sık görüldüğü yerlerden değildir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bir bölgede yağış miktarı fazla olmasına rağmen yeraltı su seviyesi düşük ise bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
 
 
 
Soru 6.

Su moleküllerinin Atmosfer, Hidrosfer ve Litosfer içerisindeki genel dolaşımına ne denir?

 
 
 
 
Soru 7.

Üzerinde gür bir bitki örtüsü olmasına rağmen laterit toprakların humus oranının az olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Çukurova, Bafra, Çarşamba vb. delta ovalarımız daha çok hangi toprak türü ile kaplıdır?

 
 
 
 
Soru 9.

Bir dağın etek kısmında geniş yapraklı ağaçlar bulunurken, yüksek kısımlarında iğne yapraklı ağaçların görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi çalı formasyonudur?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi modern nüfus sayımlarının amaçları arasında gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 12.

Haritada işaretli noktaların hangi ikisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?

 
 
 
 
Soru 13.

Beyin göçü veren ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 14.

Bir ülkedeki aktif nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı öncelikle aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

 
 
 
 
Soru 15.

I. Üretimin artması
II. Göçlerin artması
III. Kişi başına düşen milli gelirin azalması
Yukarıdakilerden hangileri nüfus artışının olumsuz sonuçları arasında gösterilebilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Türkiye genel hatlarıyla dağlık ve engebeli bir ülkedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucu olarak gösterilemez?

 
 
 
 
Soru 17.

Akdeniz ile Karadeniz kıyılarımız karşılaştırıldığında aşağıdaki özelliklerden hangisi aynıdır?

 
 
 
 
Soru 18.

Ülkemizde haritada işaretli oklar yönünde gidildiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

 
 
 
 
Soru 19.

Ülkemizde Erzurum-Kars platosu üzerinde tarım yapılamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi tabakaların sıkışıp kırılması sonucu oluşmuş dağ kütlelerimizden değildir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x