2015 2. Dönem AÖL Felsefe 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Suje ile obje arasındaki ilişki sonucu ortaya çıkan ürün aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 2.

Felsefi bilginin doğruluğu ve yanlışlığı, bilimlerde olduğu gibi sorgulama konusu yapılamaz. Filozofların bakış açıları, yaratıcı zekaları ve yaşam koşulları farklı olduğundan aynı konuda farklı sonuçlara ulaşabilirler. Bu durum, felsefi bilginin öncelikle hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

 
 
 
 
Soru 3.

Aşağıdakilerden hangisi felsefe ve dinin ortak amaçlarındandır?

 
 
 
 
Soru 4.

Varlığın nedenlerini ve temel ilkelerini sorgulayan tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi felsefenin ilk ve son sorunlarıyla uğraşan alan aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 5.

Bilginin ne olduğunu, kaynağını, ilkelerini, yöntemini ve çeşitli bilgi dallarını inceleyen felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 6.

• Akla dayanan bilgi doğru bilgidir.• Deneye dayanan bilgi doğru bilgidir. • Olguya dayanan bilgi doğru bilgidir.
Yukarıda bir soruya karşılık filozofların farklı cevapları verilmiştir.Filozofların farklı cevap verdikleri bu soru hangisi olabilir?

 
 
 
 
Soru 7.

Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 8.

• Hiçbir şey var değildir. • Bir şey olsa bile, bilinemez. • Bir şey var olsa ve bilinebilse bile, bu bilgi başkalarına aktarılamaz.
Yukarıdaki görüşü savunan filozof ve yaklaşımı hangisinde birlikte verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Varlık anlayışında düalizmi benimseyen, şüpheyi açık – seçik bilgiye ulaşmada araç olarak kullanan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Doğru bilgiye deney, gözlem ve aklın bir arada kullanılarak ulaşılabileceğini savunarak rasyonalizm ve emprizm akımlarının sentezini yapan yaklaşım hangisidir?

 
 
 
 
Soru 11.

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı “fayda” açısından bakan felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 12.

Bilimin tarihsel süreç içinde gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 13.

Bilimi, ürün olarak ele alan yaklaşımın temsilcilerinden Rudolf Carnap’a göre; bilime ait metinleri anlamamızı sağlayan “doğrulama” aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

 
 
 
 
Soru 14.

Thomas Kuhn’a göre olağan bilim döneminde, paradigma tarafından çözülemeyen bazı sorunlar ortaya çıkar. Paradigma evren hakkında doyurucu yanıtlar verememeye başlar ve bilim bir bunalım dönemi içine girer. Kuhn’a göre yaşanan bu bunalım dönemi nasıl aşılır?

 
 
 
 
Soru 15.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 16.

Bilim insanlığın tüm problemlerini çözemediği gibi teknolojinin kontrolsüz bir biçimde gelişmesiyle insanlığa yeni problemler de getirmiştir. Bilimsel bilgide diğer bilgi türleri gibi bir bilgi türüdür ve diğerlerinden üstün değildir. Klasik görüşe yapılan bu eleştirinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 17.

Thales evrenin ana maddesinin “su” olduğunu, her şeyin sudan oluştuğunu söylerken Anaksimenes ana maddenin “hava” olduğunu Herakleitos ise “ateş” olduğunu savunmuştur.
Yukarıda verilen farklı görüşlerin ortak noktası hangisidir?

 
 
 
 
Soru 18.

Felsefede hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan öğretiye ne ad verilir?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un varlık konusundaki görüşlerindendir?

 
 
 
 
Soru 20.

Aşağıdakilerden hangisi materyalizme ait bir düşünce olamaz?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x