2015 2. Dönem AÖL Felsefe 2 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Ahlak felsefesinin temel kavramlarından hangisinin anlamı yanlış olarak verilmiştir?

 
 
 
 
Soru 2.

Aşağıdakilerden hangisi ” İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?” sorusuna verilen yanıtlardan değildir?

 
 
 
 
Soru 3.

I. Kural koyucudur.
II. Yaptırım gücü yoktur.
III. Toplumdan topluma değişebilir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ahlâk yargılarının özelliklerindendir?

 
 
 
 
Soru 4.

Aşağıdakilerden hangisi kişi vicdanı karşısında evrensel ahlâk yasasının varlığını kabul eden felsefi yaklaşımlarındandır?

 
 
 
 
Soru 5.

Evrensel ahlak yasasının varlığını kabul eden düşünürlerden Sokrates’e göre “mutluluk” nasıl sağlanır?

 
 
 
 
Soru 6.

En yüksek iyi mutluluktur. İnsana en yüksek mutluluğu veren bilgide Tanrının bilgisidir. Çünkü ona göre, evrendeki tek gerçeklik Tanrıdır ve evrenin temel yasaları Tanrının özünün yasalarıdır. Bu yasalara uygun davranmak iyi, davranmamak ise kötüdür.
Yukarıda verilen görüşler hangi düşünüre aittir?

 
 
 
 
Soru 7.

Devletin iktidar gücünü hiçbir iç veya dış baskı olmadan kullanmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 8.

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel sorularındandır?

 
 
 
 
Soru 9.

Max Weber’e göre liderin, olağanüstü özelliklere sahip olduğuna inanılan ve toplum için her zaman doğru olanı yapacağı düşüncesine dayanan egemenlik biçimi hangisidir?

 
 
 
 
Soru 10.

Sağlıklı bir devlet yapılanması için hiyerarşik olarak örgütlenmiş bürokratik yapı kaçınılmazdır. Fakat bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin yaşandığı günümüzde, bürokraside zaman kaybına neden olan aşırı kırtasiyecilikten vazgeçilerek bürokrasinin toplumsal hayatı kolaylaştıran bir yapıya dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütleri için söylendiğinde yanlış olur?

 
 
 
 
Soru 12.

Aşağıdakilerden hangisi Platon’un tasarladığı ideal devletinin özelliklerinden değildir?

 
 
 
 
Soru 13.

Aşağıdakilerden hangisi, ideal düzen arayışlarıyla ilgili olarak yazılmış ütopik bir eserdir?

 
 
 
 
Soru 14.

Aşağıdakilerden hangisi sanatı oyun olarak açıklayan görüşe uygun bir açıklamadır?

 
 
 
 
Soru 15.

İnsanlar tarafından oluşturulmuş ve insanda estetik bir haz oluşturan yapıtlar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 16.

Mecnun’a Leyla için “Bunca çaba bunca mücadele bu kara kuru kız için miydi ? “dediklerinde “Siz bir de onu benim gözlerimle bir görün” demiş.
Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?

 
 
 
 
Soru 17.

Yaratıcının kendi varlığını, insan için hayatın anlamını, neyin iyi neyin kötü olduğunu dolaylı ya da doğrudan peygamberler aracılığıyla insanlara duyurması hangi kavramla ifade edilir?

 
 
 
 
Soru 18.

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel sorularından değildir?

 
 
 
 
Soru 19.

• Tanrı ilk neden olarak evreni yaratmıştır. • Tanrı evrene müdahale etmemektedir. • Vahiy, peygamber, kutsal kitap gibi kavramları kabul etmezler.
Yukarıda verilenler Tanrının varlığına ilişkin hangi yaklaşıma aittir?

 
 
 
 
Soru 20.

Din felsefesi dinin doğasını, dinsel inancın anlamını, dinin insan yaşamındaki yerini açıklamak, sorgulamak ve eleştirmek amacındadır. Nesnellik, akla dayanmak ve tutarlı olmak din felsefesinin dinlere bakış tarzını oluşturur. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x