2015 2. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Çıkmış Sorular

Açık Öğretim Sınavı 2015 2. Dönem AÖL Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 çıkmış sınav sorularını çözerek sınava hazırlanın. Sınav sorularını pdf olarak indirmek için sayfanın alt kısmındaki PDF İNDİR butonuna tıklayın.

Soru 1.

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi bilimiyle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 
 
 
 
Soru 2.

• Dinin görünen (dışa akseden) yönlerini sistematik olarak inceler. • Dinin tarihi gelişimini dikkate almaksızın dini olguları, görünen yönleriyle konu edinir. • Çeşitli dinlerin ibadet, ayin, yer, zaman, şahsiyet ve kutsallarını inceler. Hakkında bilgi verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 3.

Müfessirler çalışmalarında aşağıdaki konulardan hangisi için Karşılaştırmalı Dinler Tarihi biliminden faydalanmamışlardır?

 
 
 
 
Soru 4.

Karşılaştırmalı Dinler Tarihi alanında yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi Biruni’ye aittir?

 
 
 
 
Soru 5.

Evrimci görüşü savunanlar aşağıdaki inançlardan hangisini dinin kaynağı olarak göstermemişlerdir?

 
 
 
 
Soru 6.

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman alimlerin dinin kaynağı ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 7.

Yahudilere göre Yahudiliğin tarihi aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

 
 
 
 
Soru 8.

Yahudi tarihine göre Kudüs’ü aşağıdakilerden hangisi fethetmiştir?

 
 
 
 
Soru 9.

Hz. Süleyman’ın Kudüs’de inşa ettirdiği mabedin İslam geleneğindeki adı nedir?

 
 
 
 
Soru 10.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki “On Emir”de yer almaz?

 
 
 
 
Soru 11.

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslam dininin ortak özelliklerinden biri değildir?

 
 
 
 
Soru 12.

Hristiyanlığa; teslis, evharistiya ve ilk günah tasavvuru gibi fikirleri aşağıdakilerden hangisi getirmiştir?

 
 
 
 
Soru 13.

Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanların en çok eleştirildiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 14.

Hz. Muhammed (sav.)’e ilk iman eden aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
Soru 15.

De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.” (Al-i İmran suresi, 64. ayet) Bu ayette diğer ilahi din mensupları aşağıdakilerden hangisine davet edilmektedir?

 
 
 
 
Soru 16.

Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin yapılabilmesi için belirli bir yer (mekan) şartı vardır?

 
 
 
 
Soru 17.

İslam dini için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 
 
 
 
Soru 18.

• Kast sistemi • Karma • Hulûl Bu kavramlar aşağıdaki dinlerin hangisinde yer alır?

 
 
 
 
Soru 19.

Aşağıdaki dinlerden hangisi Çin ve Japon dinleri arasında yer almaz?

 
 
 
 
Soru 20.

Zerdüştlük aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 
 
 
 

1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...